ON-LINE ROZHOVOR: Transfuze krve

6. prosinec 2013

Kdo může darovat svou krev komu a od koho můžeme naopak krev přijímat? Zeptejte se primáře Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petra Turka. Na Vaše dotazy odpoví v pondělí 9. prosince. Své otázky můžete posílat už teď!

Řeč bude o transfuzi krve. Jak funguje tzv. autotransfuze při ortopedických, urologických či gynekologických operacích? Jaký je rozdíl mezi odběrem krve, plazmy a dalších složek? A jak dlouho vlastně vydrží krev pro zpracování?

MUDr. Petr Turek, CSc., je odborníkem na slovo vzatým. Od roku 1992 se specializuje v hematologii a transfuzní službě. Je předsedou Národní transfuzní komise MZČR a předsedou oborové Akreditační komise MZ pro hematologii a transfuzní lékařství. Zastupuje ČR v odborných komisích EU a Rady Evropy.

Hostem lékařské poradny bude na Dvojce v pondělí krátce po 10. hodině.


Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...