Ledviny jsou životně důležité. Jejich selhání znamená hluboký metabolický rozvrat vedoucí ke smrti

6. březen 2012

Pondělní poradna patřila Světovému dni ledvin a jejich onemocněním. Neautorizovaný a needitovaný přepis pořadu najdete v článku.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pěkné dopoledne přeje z Dvojky Českého rozhlasu a teď vás čeká například Lékařská poradna, budeme mluvit o ledvinách. Také se dozvíme, jak přežít stres, no, a po jedenácté hodině vás trošku nalákám, protože přijde architekt, herec, myslím, že velmi zajímavý člověk, šumný architekt David Vávra, takže setkání s ním vás čeká už za hodinku. Teď se mnou ve studiu sedí paní profesorka, lékařka Sylvie Opatrná, která působí na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zároveň ve Fakultní nemocnici Plzeň. Pěkný den, paní doktorko.
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Dobrý den.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Budeme mluvit o Světovém dnu ledvin. Ten se slaví každý první čtvrtek v březnu, tedy ve čtvrtek budeme oslavovat naše ledviny. Už dnes bysme ale mohli trochu připravit, paní profesorko, jak na tom Česká republika je, co se týká onemocnění ledvin?
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Tak obecně prevence onemocnění ledvin, včasná prevence je problém, který je velmi aktuální a nedaří se v účinné formě zatím nikde na světě, proto vlastně byl ve Spojených státech v roce 2006 iniciován vznik Světového dne ledvin a postupně se k němu přidávají další a další státy.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Abychom si uvědomili, že ledviny pro nás něco dobrého dělají. Co? Když tady sedí odbornice na ledviny, co umí ledviny?
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Ledviny jsou životně důležitý orgán, zajišťují odstraňování produktů vlastně látkové přeměny, to znamená, všechny škodliviny, které vzniknou v důsledku metabolismu, ledviny odstraňují, odstraňují nadbytečnou vodu, regulují velmi přesně krevní tlak a to jsou pouze tedy jejich úkoly základní. Dále se podílejí na řadě endokrinních funkcí, fungují tedy jako žláza s vnitřní sekrecí. Je třeba říci, že pokud jsou ledviny nemocné neléčené a pokud dojde k jejich selhání, ke ztrátě, ke ztrátě vlastně této očišťovací schopnosti, dochází k tak hlubokému metabolickému rozvratu v organismu, že je to stav neslučitelný, zcela neslučitelný se životem.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Předtím ještě dochází většinou k transplantaci ledviny, ale to už je asi velmi závažná záležitost.
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
My můžeme tady to selhání ledvin léčit a transplantace ledvin je stejně jako dialýza, jsou metody, které v situaci, kdy vlastně ledviny úplně vypoví službu, mohou nemocného zachránit, mohou mu sice ne zcela dokonalým způsobem, ale zajistit očišťování krve, udržet tak nemocného při životě a někdy velice kvalitním a dlouhém životě.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
My od prevence ovšem jsme ustoupily.
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Samozřejmě cílem našich snah je, aby tady k tomu selhání ledvin, pokud možno, vůbec nedošlo a současná medicína pro řadu nemocných v současné době tedy prostředky má.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní profesorko, co můžeme dělat my sami v rámci té prevence, jak podpořit své ledviny, aby dobře pracovaly, nebo kde jsou nejčastější chyby, možná od těch chyb bychom mohli začít?
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Tak to, co nás jako Českou nefrologickou společnost /nesrozumitelné/ českých lékařů, kteří se onemocněním ledvin zabývají, je to, že řada nemocných, kteří trpí chronickým onemocněním, které vede k poškození ledvin, se nedostávají do ordinací nefrologů včas. My pro ně nemůžeme tedy udělat to, co bychom mohli pro ně udělat, nemůžeme jim poskytnout ty výdobytky současné medicíny, které funkci jejich ledvin jaksi mohou zlepšit a udržet delší dobu a teď tedy mluvím o diabeticích a mluvím o nemocných s vysokým krevním tlakem. Tam je největší možnost vlastně intervenovat. Diabetes, vysoký krevní tlak postihují veliké procento naší populace a až pokud mluvíme o selhání ledvin a nutnosti dialýzy, klienty dialýzy jsou právě diabetici, hypertonici v současné době nejčastěji, ti tvoří dohromady 60, 70 % našich pacientů.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Existuje nějaké preventivní vyšetření ledvin, když bych se rozhodla, že si nechám zkontrolovat, v jaké době je dobré takové preventivní vyšetření případně podstoupit?
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
V zásadě, pokud je nemocný sledován svým zodpovědným praktickým lékařem, internistou, diabetologem a kardiologem, tak onemocnění ledvin nemůže uniknout, je však třeba, aby nemocný na tyto kontroly prevence pravidelně docházel. My na důležitost tady toho sledování a vlastně prevence chceme upozornit tím, že je organizován Světový den ledvin i v České republice, kdy nemocným nabízíme preventivní vyšetření, které se týká kontroly vnitřního prostředí, hladiny cukru v krvi, k případnému zjištění cukrovky. Měříme hladinu například močoviny a příbuzných látek, která dává rámcový odhad a funkci ledvin. Měříme krevní tlak, který pomůže zjistit, zda pacient či nemá vysoký krevní tlak, hypertenzi a pokud ji má, zda ji má správně léčenou. To jsou základní vyšetření, která řadu těch onemocnění ledvin postihnou, samozřejmě nepostihnou onemocnění všechna.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká profesorka Sylvie Opatrná z Fakultní nemocnice Plzeň.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdravotnická poradna pokračuje na Dvojce Českého rozhlasu s paní profesorkou Sylvií Opatrnou z Fakultní nemocnice Plzeň, provází vás Daniela Brůhová a slavíme Světový den ledvin, který ovšem oficiálně bude mít ten svůj až první čtvrtek v březnu, tedy tento čtvrtek. Paní doktorko, vy jste mluvila o tom, že například, když začneme otékat, tak je něco v nepořádku, měli bychom navštívit lékaře a pátrat, jestli ledviny pracují dobře. Jedna známá mi říkala, že někde slyšela, když člověka začne svědit celé tělo, tak neodbytně se musí drbat, neustále na mnoha místech, jestli to není také signál k tomu, že ledviny a jejich očistná funkce nefungují tak, jak by měly a jestli by to nestálo za to navštívit lékaře a přeptat se ho, jak to vypadá s jeho ledvinami?
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Tak obecně platí, že onemocnění ledvin nemá žádné, nemá dlouho žádné specifické příznaky. Příznaky přicházejí poměrně velice pozdě, otoky mohou svědčit pro poruchu funkce ledvin a pro nemocnění srdce a v každém případě otoky jsou důvod proto kontaktovat lékaře a nechat se důkladně vyšetřit. Ovšem bohužel řada těch ostatních příznaků je zcela nespecifická, třeba dušnost.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Svědění, únava, dušnost, svědění?
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Patří mezi to i ta svědivka, která může mít řadu různých příčin, ale je pravda, u kterých ledviny fungují vlastně málo nebo minimálně, dejme tomu, na 20, 15, 10 %, nebo pokud už nemocný potřebuje dialýzu, tak mohou trpět úpornou svědivkou, ale jak říkám, je to příznak velmi pozdní a poměrně nespecifický. I řada jiných onemocnění třeba pouze lokalizovaných na kůži, nepříliš závažných se může projevovat úpornou svědivkou.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dáme prostor i našim posluchačům 221552525 anebo 2424 telefon sem k nám. My bychom měly říci, že v rámci Světového dne ledvin propagujete také preventivní vyšetření ledvin. Kde, kam mohu zajít, aby mi ho udělali a budu za něj platit?
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Toto vyšetření se provádí vlastně ve všech nefrologických, v řadě nefrologických poraden, při dialyzačních centrech. Toto vyšetření je bezplatné stejně ovšem jako ostatní preventivní vyšetření v České republice, která hradí zdravotní pojišťovny a včetně tedy vyšetřeních, která probíhají v rámci sledování diabetiků, hypertoniků a jiných pacientů s chronickými onemocněními. Čili u nás toto preventivní vyšetření je zdarma v rámci základní lékařské péče. Není tomu tak ale například ve Spojených státech, kde právě Národní nadace pro onemocnění ledvin, která usilovala o vyhlášení Světového dne ledvin, má takové financí prostředky, že je schopná toto vyšetření uhradit všem zájemcům nad rámec finančního krytí jejich pojistných plánů.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ovšem naštěstí jsme v České republice, takže mnoho těch preventivních vyšetření tady máme zdarma. Asi tak po padesátém roku věku by mohl v případě na to vyšetření jít, i když nemá nějaké zjevné problémy s ledvinami. 221552424, telefon sem k nám. Paní profesorko, nasaďte si sluchátka, máme tady dotaz. Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ptejte se.
posluchačka
--------------------
Tady je posluchačka z Prahy a já mám takovou prosbu, ...
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Dobrý den.
posluchačka
--------------------
... já jsem se teda náhodně, když mi dělali rentgen něčeho úplně jiného, dozvěděla, že mám malé ledviny a že to mám vrozenou vadu, ale potom znova mi dělali ultrazvuk a bylo mi řečeno teda ta doktorka řekla - ne, žádný malý ledviny nemáte, vy máte ledviny po zánětech. Vždycky mám v pořádku moč, nic mi není, vůbec nic nevím, takový příznaky nemám, ale jestli mám v tomhle tom dělat, ale nic mi neřekli, léky žádný, nic.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumíme, děkujeme. Paní profesorko, co třeba takový pitný režim? Jak pomáhá ledvinám? Navazuji na dotaz paní posluchačky.
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Ano, ano, já bych ještě se snažila odpovědět paní posluchačce. Po telefonu je samozřejmě nemožné ordinovat, nicméně rozumím tomu tak, že máte nález zmenšených ledvin na ultrazvuku. Co se týče funkce ledvin, nemusí to znamenat nic závažného, ale může to znamenat onemocnění ledvin, poruchu funkce, doporučila bych tedy doplnit rozbor krve, zkontrolovat rozbor moče, buďto u vašeho praktického lékaře, který vás případně může odeslat spádovému nefrologovi, což je tedy specialista zaměřený na ledviny, který se samozřejmě daleko potom přesněji detailněji může zorientovat v tom rozboru krve. Možná zrovna pro vás by bylo vhodné kontaktovat některé pracoviště teď ve čtvrtek v rámci Světového dne ledvin, kde by se na vás specialista na ledviny mohl podívat a zinterpretovat ty výsledky, které máte zatím k dispozici.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak myslím, že jsme poradily velmi dobře, máme tu další dotaz, dobrý den přejeme.
posluchačka
--------------------
No, dobrý den.
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Posluchačka Jana. Prosím vás, já jsem půl roku asi léčím na plíseň na tříslech, podprsí, podpaží a mezi půlkama a teď se mi to dařilo zklidnit mastma, ale mám takovej problém, mám takovou svědivost zad, ano, já sice jsem už starší člověk, takže vysychá kůže, ale mám takovou svědivost na zádech, že jsem skoro poškrabaná, čím se to dá ztlumit. Ale byla jsem u paní kožní doktorky a protože si nejsem úplně jistá, jestli mám ty ledviny v pořádku a předepsala mi dvoje tablety, můžu vám je říct?
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, neříkejte, já myslím, že stejně nemůžeme ordinovat po rozhlasových vlnách. Ale nějakou radu paní doktorka dá.
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Já se domnívám, že vaše problémy mají skutečně příčinu v onemocnění kůže, nicméně někdy tyto chronické ekzémy nebo infekční onemocnění kůže mohou doprovázet onemocnění například cukrovkou. Předpokládám, že v tomto ohledu jste vyšetřena svým praktickým lékařem nebo internistou, kde by se případně i onemocnění ledvin odhalilo. Pokud ne, tak by se toto vyšetření mělo nebo mohlo prostě v dohledné době doplnit. Ale jak říkám, tak jak mi ten problém líčíte, dělá to na mě dojem primárně kožního onemocnění.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Po internetu přišel dotaz od paní Šípkové, ptá se, co máme dělat proto, abychom si zachovali zdravé ledviny? Co jíst, co vynechat? Jak pít například?
Sylvie OPATRNÁ, lékařka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Plzeň
--------------------
Tak já bych se znovu vrátila k té skutečnosti, že selhání ledvin je důsledkem velmi často v České republice a ve všech průmyslově vyvinutých zemích důsledkem cukrovky a důsledkem vysokého krevního tlaku, jinými slovy platí obecně zdravý životní styl, jehož zásady jsou celkem myslím dobře známé. Navíc, co se týče ledvin, určitě nebo v poslední době je prokázáno, že i pitný režim má svůj význam, to znamená konzumovat tekutiny v objemu přibližně 2 litry za den. Kdo není zvyklý v tomto kvantu pít, to může být velmi obtížné se nastavit na tento vyšší pitný režim. A jinak, co se týče speciální ochrany ledvin, pokud už ty ledviny jsou nemocné, tak často pomůže nebo jedním z faktorů, který pomůže, je zanechat kouření, pokud tak pacient ještě neučinil. Já bych tady v té souvislosti chtěla upozornit ještě na to, že řada léků, které jsou volně prodejné bez lékařského receptu v lékárnách a které mají masivní marketingovou podporu ve všech médiích, mohou ledviny poškozovat, jsou to léky běžně doporučované, běžně nabízené léky proti bolesti a je to vlastně podáváno tak, že pokud má nemocný bolest hlavy, užije tabletku a problém je vyřešen. Není tomu tak. Pokud má pacient bolest hlavy, je třeba vyšetřit a odstranit příčinu a teprve potom to řešit léky.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká profesorka Sylvie Opatrná z Fakultní nemocnice Plzeň a také z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Bude s vámi diskutovat i na našem chatu ještě 15 nebo 20 minut, paní profesorko, doufám, že věnujete našim posluchačům svůj čas, takže své dotazy už vyplňujte na našich webových stránkách dvojka.rozhlas.cz.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.