Léčba cévní mozkové příhody

26. říjen 2018
Káva o čtvrté

Host: prof. MUDr. Miloslav Roček, Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol. Moderuje Jiří Pešina.