Léčba cévní mozkové příhody

Káva o čtvrté
Káva o čtvrté

Host: prof. MUDr. Miloslav Roček, Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol. Moderuje Jiří Pešina.