Léčba cévní mozkové příhody

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Káva o čtvrté

Host: prof. MUDr. Miloslav Roček, Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol. Moderuje Jiří Pešina.