Kvíz s časomírou: Lidová tvořivost

20. únor 2015

Co se skrývá pod podivnými shluky slabik? Jaký je podle vás význam následujících nespisovných výrazů a spojení? Pokud jste dostatečně rychlí, kvíz zvládnete vyplnit do 30 vteřin. Po překročení limitu se vám začnou počítat trestné vteřiny. Jakmile zodpovíte otázku, odpočítávání se přeruší, abyste měli čas si přečíst doprovodné informace.

Odborná korektura: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český)

autor: Jaroslava Pokorná
Spustit audio