Konzola, nebo konzole?

Kterému tvaru dáváte přednost? Řídíte se významem?

Otázka:

V angličtině, z níž pravděpodobně konzole přišla do češtiny, je console jak zazděný nosník, tak například elektrické zařízení k něčemu připojené, třeba dispečerský pult. Dnes slyšíte např. „zazděná konzole“, což mně trhá uši. Vůbec by mi nevadila „herní konzola“. Je „konzole“ vůbec spisovné slovo? Bylo zařazeno do slovníku spisovné češtiny?


Odpověď:

Podle slovníků spisovného jazyka přišlo slovo konzola do češtiny z francouzštiny a nese významy „výstupek ze stěny“ (sochy na konzolách), „nosník“ (opatřit domy konzolami pro prapory) a „tyč na záclony“. Ve starších slovnících je zachycena i variantní podoba konzole. O poměru variant konzola a konzole v současné češtině píše Kamila Smejkalová v časopise Naše řeč a uvádí, že v posledních letech se tohoto slova užívá i ve významu počítačovém (herní konzole). Toto užití je patrně inspirováno označením této herní pomůcky v angličtině, odkud do češtiny patrně proniklo. Autorka též uvádí, že ve významu počítačovém se užívá téměř výhradně podoba konzole.