Koňské kopyto veliké, obecné a druhé...

10. červen 2002

Při listování Matthioliho Herbářem aneb Bylinářem si musí každý všimnout, že se tam nachází řada rostlin pod shodným jménem. Na první pohled je zřejmé, že to jsou rostliny odlišných druhů i čeledí. Při podrobnějším čtení však vychází najevo, že naši dávní předkové měli své důvody vázat tak rozličné rostliny společným názvem. Vždy v tom byl určitý sjednocující prvek, který byl tenkrát významným a určujícím.

Příkladem mohou být lomikameny. Ve stati O lomikamenech aneb kamenicích se píše: Lomikameny byliny od toho slovou, že kámen lomí a vyvodí a každá téměř krajina má své lomikameny a u nás v Čechách jest jich několik, z nichž některé pod jinými jmény jsou. Nebo i nátržník, netík, bedrník nebo sesel, vrabí símě aneb kamejka a mnohé jiné byliny mezi lomikameny se počítají.

Apotékáři a bylinkáři sem tedy řadili rostliny, jež zpravidla rostly na suchých a kamenitých, nebo dokonce skalnatých podkladech. Koňské kopyto veliké, obecné a druhé. Tak stojí psáno. Podle obrázků a latinských jmen je zřejmé, že se jedná o tři rozličné byliny, navzájem naprosto nepříbuzné - dnešní devětsil, podběl a blatouch. Jediným sjednocujícím znakem byl v tomto případě podobný tvar listů.

Řada bylin byla spjata s pojmem "květ". Květ slunečný se dal podle obrázku zřetelně dešifrovat jako současný devaterník. Slunečný květ indiánský veliký byla naše slunečnice. Žlutý květ pak rmen barvířský. Slunečný květ zlatý byl přiřknut jakési žlutě kvetoucí mrkvovité rostlině, patrně cizokrajné, protože podobných žlutě kvetoucích je u nás poskrovnu.

Mnoho rostlin bylo přiřčeno svatým. Bylina svatého Jana je dnešní sporýš, bylina sv. Petra pak prvosenka. Len Panny Marie byla lnice, slzičky Panny Marie známe dosud a jsou to zpravidla dva naprosto běžné hvozdíky. Kvítí sv. Jana je dnes jeden starček. Ti svatí byli rostlinkám přidělováni proto, že kvetly přibližně kolem jejich svátků. V Herbáři najdeme i košili sv. Máří, což bylo kupodivu rdesno peprník. Ještě podivnější byl traňk sv. Kunygundy, dnešní sadec konopáč.

autor: Karel Smrček
Spustit audio