Kolínský arcibiskup zakázal katolíkům na školách motlitby s jinověrci

7. prosinec 2006

Bouřlivé reakce vyvolalo v Německu rozhodnutí kolínského arcibiskupa. Kardinál Meisner zakázal dětem katolického vyznání účast na školních multináboženských oslavách. Na nich se děti různých vyznání na závěr školní docházky společně modlí.

Nařízení kardinála Meisnera platí nejen pro katolické školy v rámci kolínského arcibiskupství, ale také pro učitele náboženství na státních školách.

Arcibiskup své rozhodnutí zdůvodnil tím, že víra u dětí není ještě plně rozvinutá a společná modlitba s jinověrci by je zmátla. "Každé náboženské seskupení se může modlit jen ke svému Bohu," argumentuje Joachim Meisner.

Jím vydaný zákaz ostře kritizují členové různých občanských sdružení i někteří politici. Těm se nelíbí, že tak bude narušena náboženská integrace a multikulturní výměna ve školách a školkách. "To se teď smí společně s muslimy modlit už jen Joseph Ratzinger," zaryla si do kardinála na pozadí papežovy návštěvy v Turecku Monika Dükerová ze Strany Zelených.

autoři: Jiří Hošek , dka
Spustit audio