Kolaps civilizace. Demokratický systém se mi jeví jako nekonkurenceschopný, říká Petr Robejšek

16. prosinec 2014

Západní civilizace je vystavena několika zásadním výzvám a stojí podle odborníků na prahu kolapsu.Co si lze představit pod pojmem kolaps? A jaké jsou příčiny tohoto hrozícího nebezpečí?

Již jednou jsme se v našem pořadu kolapsu civilizací věnovali. Prošli jsme historií s elitními českými vědci, ptali jsme se, jestli se lidstvo umí poučit poučit z omylů minulosti a jestli známe lék na naši nemocnou civilizaci.

Čtěte také

S ekonomem a politologem docentem Petrem Robejškem navázala Martina Kociánová na tuto debatu z trochu jiného úhlu.

Co znemená kolaps civilizace?

Západní společnost podle politologa stojí na prahu kolapsu, protože je vystavena výzvám, které když nebudou správně zodpovězeny, mohou vést k rozpadu státních celků a ztrátě řiditelnosti těchto celků. Orgány, které toto mají za úkol, přestanou být schopny tuto funkci vykonávat.

Petr Robejšek

Takové celky jsou vystaveny na jedné straně nebezpečí, že budou ovládnuty cizí mocností a na straně druhé existuje riziko, že budou za východisko z této situace považovat konflikty s jinými zeměmi.

Příčiny možného kolapsu jsou politické, ekonomické i mravní

Petr Robejšek vidí za hrozícím selháním naší civilizace tři hlavní příčiny:

1. Doznívá éra globalizace.
Ta byla motorem ekonomického růstu. Ekonomický růst byl potažmo zárukou stabilizace společnosti. Když globalizace doznívá a obrací se k stagnaci, tak chudí občané nemají naději a mohou se začít bouřit.

2. Společnost se řídí modelem konzumní společnosti
Ten se odvíjí od představy, že budou stále naplňovány nové a nové potřeby obyvatelstva. Socialisticky řečeno slibuje lidem lepší zítřky. Tento model konzumní společnosti opíjí lidi tím, že jim slibuje konzumní sny. A toto je u konce. Už nebudeme schopni vytvářet tolik ekonomického růstu.


Už ted máme problémy s tím, jak lidem vysvětli, že potřebují něco, co ve skutečnosti vůbec nepotřebují. 90% fcí které má mobilní telefon nikdy nepoužijte. Jsou tam jen proto, aby byl důvod říct, starý mobil zahoď, musíš si koupit lepší.

3. Politické elity používají zcela chybnou metodu řízení
Zakládá se na víře v to, že čím více budeme mít o společnosti informací, budeme moci měřit, počítat, kvantifikovat, tak tím lépe budeme umět společnost řídit. Ale to je základní omyl. Od zlomu milenia zažívání nepřetržité pokračování ekonomických krizí. Takže tenhle přístup, který říká, že na to jdeme vědecky a máme čísla pomocí nichž budeme společnost řídit, tak tenhleten způsob zřetelně nefunguje.

Globalizace nesmí zabíjet své konzumenty

Globalizace je zintenzivnění myšlenky zisku a růstu. Ta spočívá v tom, že budeme vyrábět tam, kde je to nejlevnější a budeme prodávat tam, kde za to dostaneme nejvíc.

Tohle funguje jen do jisté míry. Při hledání míst, kde vyrábět co nejlevněji, rušíme pracovní místa tam, kde mají co nejdráže kupovat.
Výroba ze západní Evropy se přesunula do Asie. Mizí tím tedy kupní síla těch, kteří by měli kupovat to, co je jinde vyráběno levněji. Tento způsob tak zabíjí vlastní konzumenty.

Navíc státy, které participovaly na dělbě práce, se v důsledku ohrožení vlastní pracovní síly, začnou k sobě stavět nepřátelsky a může dojít k válečným konfliktům.

Globálně se prosadila pouze tržní ekonomika, o demokracii se to říct nedá

Demokracie podle Petra Robejška pomalu konvertují k autoritářskému vedení. Důvodem je to, že západní demokracie je, pokud jde o rychlost a účinnost rozhodování, podstatně pomalejší než autoritářské systémy.

Korupce

Když v Číně politbyro rozhodne, co se má udělat, tak se to hned provede. Než se v Evropě vláda vůbec rozmyslí, co se má udělat, tak to trvá dlouho.

Ve světě jsou teď důležité rychlé reakce. Demokratický proces pozvolného hledání správného rozhodnutí v dialogu politiků a elit překáží.

"Proto se obávám, že lidé budou inklinovat k tomu, aby nás z této situace vyvedl silný muž, který nebude diskutovat, co je dobře a co ne," říká politolog.

Je to sice politicky nekorektní, ale je to podle Petra Robejška tak

"Jsem známý tím, že si nelámu hlavu s absolutní politickou korektností, takže říkám, že je teď důležité si uvědomit, do jaké míry je demokratický vládní systém skutečně schopen zacházet s těmi autoritářskými společnostmi. Ty jsou totiž mnohem efektivnější a rychlejší v hledání a prosazování řízení."


Já jsem člověk, který před diktaturou odešel a musel opustit svoji vlast, přesto říkám, že demokratický systém se mi jeví jako nekonkurenceschopný.

Životně nutné jsou teď podle politiloga úvahy o tom, jak oživit demokracii. Je důležité delegovat část moci na komunální úroveň, nechat lidi rozhodovat samotné. Jinak lidi budou volat po někom, kdo řekne, tak a tudy za mnou a nebude diskutovat.

Čtěte také

Toto je jen malá ochutnávka
Moderátorka:
Děkuji vám za vaše politicky nekorektní hodnocení, která člověk jen tak z médií slyšet nemůže.
Petr Robejšek:
Děkuji za možnost je vyslovit a je mi potěšením to vždycky znovu udělat.

Záznamy pořadu najdete v iRadiu.

Spustit audio