Kdyžtak a takže. Máme tyto výrazy psát dohromady, nebo zvlášť?

30. srpen 2014

Spojovací výrazy tak, že a takže vyjadřují různé významy. A jak je to se slovem kdyžtak? U něj žádné pravidlo pro správné psaní není.

Otázka:
Stále váhám nad spisovností či nespisovností a správném psaní slova/slov „kdyžtak“. Píšeme zvlášť, či dohromady? Např. Kdyžtak přijď déle. / Když tak přijď déle.

Stejný dotaz mám i u slova/slov „takže“.

Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Výraz kdyžtak není spisovný, a tak na něj neuplatňujeme žádná pravidla zápisu. Ve spisovných projevech bychom místo něj měli užívat výrazy případně, popřípadě, eventuálně apod. nebo opisná vyjádření, např. s podmínkovými spojkami: Jestliže/pokud se ti to bude hodit, přijď jindy.

Nad rámec dotazu ještě upozorňujeme, že ve spisovném projevu bychom měli v dané větě užít přijď později místo přijď déle.

Takže psané dohromady se užívá jako spojovací výraz vyjadřující důsledek: vlak měl zpoždění, takže jsme zmeškali úvodní část programu. Ve významu měrovém se užívá ...tak, že…, např.: večer mě už zub bolel tak, že jsem si musel vzít léky na bolest, tzn. zub mě bolel do té míry, že mi nezbylo než užít prostředky k utišení bolesti. Někdy může užití takže a …tak, že… vyjadřovat různé významové rozdíly:

Pršelo, takže jsme nešli ven. = Když prší, nechodíme nikdy ven, bez ohledu na intenzitu deště.

Pršelo tak, že jsme nešli ven. = Pršelo příliš silně, a tak jsme zůstali doma. Při mírnějším dešti bychom ven šli.

autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.