Kdo má ochránit seniory před zneužitím? Rodina

26. únor 2014

„Předpokládáme, že pouto mezi příbuznými je nakonec to, na co se dá nejvíc spolehnout,“ myslí si publicista a právník Tomáš Němeček.

Přes všechny výhrady a odstrašující příklady se podle Tomáše Němečka ukazuje, že i jako opatrovníci nejlépe fungují rodinní příslušníci. Ústavy sociální péče zřizované krajem ještě podléhají určité kontrole. Problém jsou ústavy zřizované „načerno“, které jsou provozovány spíše jako penziony. „Může se stát, že soukromí provozovatelé nedomyslí všechny důsledky, že nestačí na ten úkol. Staří lidé tam pak leží nadupaní prášky, aby nerušili.“

Čtěte také

Kancelář ombudsmana kontrolovala 14 soukromých zařízení péče o seniory s demencí. V polovině z nich zaznamenala špatné zacházení, chybějící respekt, neodbornost. Máme deficit v systému kontrol? „Všichni máme dělat to, co je naším úkolem. Nemocnice má dávat pozor, když tam přijde pacient. Rodina se má starat. Opatrovník má dbát na své povinnosti a taky soudce má zpozornět, když mu náhodou připutuje případ, kde vidí, že opatrovník selhává.“ Nejde o jednoho zodpovědného. „Je to úkol pro nás všechny, kdo jsme v tom systému. Včetně náhodných kolemjdoucích, sousedů.“


Nový institut podpůrce

Němeček také chválí institut podpůrce, který zavádí nový občanský zákoník vedle opatrovníka. „Je to nový, docela moudrý institut. Zřízený pro případy, kdy určitému člověku brání jeho duševní stav v rozhodování, ale není omezen ve svéprávnosti.“ Soud mu na jeho žádost schválí člověka, který mu pomáhá v rozhodování. „Tohle je hodně velký, nekončící úkol pro nás všechny. Najít slušný způsob, jak jednat. Ale musíme se o to pořád snažit, protože je to civilizační příkaz. Jinak bychom to nebyli my.“

Další názory na nový občanský zákoník, na zrušení omezení svépravnosti u 35 000 osob, na případy zneužívání dětí i iniciativu Rekonstrukce státu uslyšíte ze záznamu v iRadiu.

autor: Tomáš Němeček
Spustit audio