Kdo je lepší? aneb Druhý stupeň přídavných jmen

20. září 2014

V kvízu vyberte spisovný tvar 2. stupně přídavných jmen.

Odborná korektura: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český)

autor: Jaroslava Pokorná
Spustit audio