Kde pěstovat mandloň, abychom sklízeli mandle?

17. prosinec 2012
Rada pro tento den

Také v teplejších oblastech Česka lze úspěšně pěstovat mandloně. Na Moravě se první stromy vyskytovaly už někdy před 400 lety, v menším množství jsou tam pěstovány dodnes. V Čechách se mandloň vyskytuje jen ojediněle.

Kterým odrůdám dát přednost?
Některé odrůdy mandloně jsou cizosprašné, jiné částečně i plně samosprašné. Mandloň kvete časně zjara, a proto se často stane, že pokles teplot pod –3 nebo –4 °C květy poškodí. Výhodou je, že kvetení je postupné a poměrně dlouhé a část květů přežije. Je důležité vybrat odrůdu odolnou vůči mrazu v době květu a s pozdním kvetením, dále pak samosprašnou, případně i podle chuťových vlastností jádra.

Umístění
Stromy jsou vůči mrazu většinou dobře odolné, poškození však, jak už bylo řečeno, hrozí květům. Proto pro pěstování volíme chráněná stanoviště, vyhýbáme se zejména mrazovým kotlinám. Nejvhodnější jsou stanoviště s otevřenou polohou a s teplými, hlubokými, propustnými, středně těžkými půdami, dobře zásobenými živinami. Naopak nevhodné jsou půdy těžké a zamokřené; mandloň totiž snese spíše přísušek než nadbytek vody.

Nadmořská výška
Nejvhodnější polohy pro pěstování mandloní jsou do nadmořské výšky 250 m, na stanovištích s průměrnou roční teplotou 8–9 °C a s úhrnem celoročních srážek nad 400 mm.

Vysazování
Pěstujeme obvykle čtvrtkmen nebo polokmen s volně rostoucí patrovou korunou a terminálem. Vzhledem k tomu, že plody mandle nejsou nikterak závislé na co největším oslunění koruny, je možné nechávat stromy hustší, než jsme zvyklí u ostatních ovocných druhů. Stromy vysazujeme na jaře a upravíme jim korunku, ponecháme čtyři až pět kosterních větví a terminál zkrátíme na tři až pět pupenů.

Další podrobnosti najdete na www.iReceptar.cz

Spustit audio