Katolická církev v Německu chce odškodnit oběti sexuálního zneužívání

13. březen 2011

Skandál kolem zneužívání dětí kněžími na církevních školách v Německu otřásl loni důvěrou Němců v katolickou církev, ze které vystoupily tisíce věřících. Jen v Bavorsku opustilo farnosti 50 tisíc katolíků. Rok poté, co němečtí katoličtí biskupové požádali oběti o odpuštění, katolická církev poprvé předložila plán na odškodnění obětí sexuálního zneužívání. Navrhovaná částka ve výši 5 tisíc eur ovšem vyvolala rozpaky i vlnu kritiky.

„Promluvit pomůže. Kdo prolomí mlčení, prolomí moc pachatele,“ zní motto kampaně úřadu nezávislé zmocněnkyně při spolkové vládě, která obětem sexuálního zneužívání dodává nejenom odvahy, ale nabízí i pomocnou ruku a bezplatnou poradenskou linku. Obracejí se na ní také oběti církevních zařízení, které si mohou počínaje 10. březnem podat žádost o odškodnění za traumatizující události. Skandál v katolické církvi tak vstoupil do své nejtěžší fáze, ve které jde o peníze a zákon.

Už loni v září katolická církev oznámila, že je připravena finančně odškodnit oběti zneužívání včetně těch případů, které jsou už právně promlčené, ostatně těch je většina a jejich oběti se už nemohou domáhat odškodnění soudní cestou. Katolická církev založí tzv.fond prevence, který bude disponovat půl milionem eur. Jeho úkolem by bylo nejenom předcházet podobným deliktům, ale také obětem kompenzovat náklady za až padesát hodin individuální psychoterapie či párové terapie v polovičním rozsahu. Pokud náklady nepřevezme zdravotní pojišťovna či jiný subjekt.

Třetím pilířem plánu Německé biskupské konference je tzv. materiální pomoc, která by se vztahovala zejména na již promlčené případy. Odškodnit by je měl sám pachatel. Pokud by to ale z různých důvodů nebylo možné, tuto roli by převzala církev sama, a to částkou do výše pěti tisíc eur. V mimořádně závažných případech by se obnos mohl navýšit. Tento návrh je ovšem nižší, než nabídka jezuitského řádu, na jehož školách především v 70. a 80. letech ke zneužívání docházelo. Jezuité sumu pět tisíc eur přislíbili postiženým paušálně.

Navržená výše odškodnění oběti pobouřila a sumu považují za nestydatost. Z nabídky katolíků je rozpačitá i německá vláda, která ústy ministryně spravedlnosti žádá zřízení společného fondu všech zainteresovaných institucí.

Skandál kolem zneužívání dětí a mládeže na církevních školách v 80. letech minulého století začal v Německu na jezuitském gymnáziu v Berlíně, postupně se rozšířil na další instituce a ústavy a ušetřeny nezůstaly ani protestantské církve.

autor: zis
Spustit audio