Josef Šlerka: Politici by se měli obklopovat i jinými lidmi než jen marketéry a ideology

10. leden 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Čapek (1931)

Uplynulo 130 let od narození Karla Čapka. Mediální analytik se zamýšlí nad tím, v čem jsou jeho sloupky, fejetony a eseje inspirativní pro současnou českou společnost.

„Jako spisovatel byl Karel Čapek poměrně tezovitý. Ale jeho sloupky, fejetony a filozofické texty jsou jedním z největších pokladů českého meziválečného myšlení,“ zamýšlí se v pořadu Jak to vidí... Josef Šlerka.

Mediální analytik připomíná Čapka jako pragmatika a relativistu, jehož zájem o americký pragmatismus se odrazil už v jeho diplomové práci. Fakt, že „lidé mohou vidět stejnou situaci různě“, zachytil Čapek ve svých románech, ale i textech o hodnotách.

Svět viděný očima druhého

„Říká v nich, že největší tragédií moderní doby je, že neuznáváme za životně důležité hodnoty, za které se bere někdo jiný. A tím, že je srážíme a zesměšňujeme, vlastně srážíme a zesměšňujeme toho člověka.“

Čtěte také

Aplikováno na dnešní politiku: „Odmítáme akceptovat, že ten druhý má svoje osobní důvody, proč si myslí to, co si myslí. V jádru se snažíme říct že ten, kdo má jiné názory nebo hodnoty než my, je buď hloupý, nebo nemá pravdu. Naprosto odmítáme přemýšlet nad jeho situací, v jejímž rámci to, co prosazuje, považuje za dobré.“

Kdo kultivuje společnost?

Podle Šlerky v Česku na rozdíl od západních zemí chybí kultura diskuze. Navíc moderní komunikační technologie formují jiný způsob myšlení. Komunikace pomocí obrázků, gifů a ikon ke zvyšování argumentační úrovně nepřispívá.

„Ale také nadměrná konzumace televizního vysílání hlavně u starších lidí vede k tomu, že se jim zhoršuje slovní zásoba, schopnost vyjadřovat se, a navíc se i zplošťuje jejich svět,“ míní Šlerka.

Podceňujeme roli společenské diskuze

V Čapkově době existovala tradice setkávání Masaryka s tzv. pátečníky, tedy výraznými představiteli společenského života všech možných názorových proudů. Role intelektuálů ve společnosti se ale za posledních sto let podstatně změnila.

Čtěte také

„Politici instinktivně cítí, že by se měli obklopovat i jinými lidmi, než jsou jen marketéři a ideologové. Ale nejsem si jist, nakolik mezi současnou českou intelektuální elitou panuje názor, že politika je svinstvo, se kterým se nebudeme špinit,“ uvažuje Šlerka.

„Intelektuálové také nevědí, co dělat s rolí intelektuála ve společnosti. Málo vstupují do veřejného prostoru a mají pocit, že by měli být undergroundem.“

Další témata rozhovoru: novoroční politické proslovy; výročí teroristického útoku na redakci týdeníku Charlie Hebdo; kontroverzní satirické vystoupení dětského souboru v německé TV; deep fake video.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...