Josef Baxa: Právní stát prošel velkou zkouškou a příliš neobstál. Kaštany z ohně za něj tahají druzí

30. prosinec 2020

Vlna nákazy přišla jako tsunami. Nikdo ji nečekal. Stát, který v takovém okamžiku měl převzít otěže a občany ochránit, však příliš neobstál. Důsledkem je nedůvěra, naštvanost i rezignace obyvatel.

„Stát musí předpokládat, že mohou nastat závažné situace, jako jsou například přírodní katastrofy, pohromy nebo epidemie. Kvůli tomu vlastně stát existuje. Kvůli závažnosti a rozsahu věcí pak lidé, kteří jsou většinou schopni se o sebe postarat, toto najednou udělat nemohou a musí důvodně spoléhat na stát, že jim pomůže a že je ochrání, říká v pořadu Jak to vidí... soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Zmatený stát 

Stát se ale podle Josefa Baxy v tom nejlepším světle neukázal. Překvapila mne chaotičnost rozhodovacích procesů. Vypadalo to mnohdy, jako kdyby stát sám nevěděl, co má dělat. A když už něco udělal, vzápětí to změnil bez rozumného odůvodnění. Přitom lidé ve vedoucích funkcích regulují životy milionů lidí.

Čtěte také

Aby se lidé pravidly řídili, musejí být pro ně srozumitelná, přesvědčivá a dobře odůvodněná. Na jaře všichni chápali, že se stát rozebíhá pomalu, a nahradili to vlastní iniciativou, loajalitou, chovali se řádně. Teď jsou lidé zmatení a mnohdy rezignovaní. To je ale velmi nebezpečné. Situace je vážná.

Podle Josefa Baxy však odpovědné chování vynutit nelze. Lidi je třeba nejdříve přesvědčit o tom, že má smysl pravidla dodržovat.

Vychýlení moci ve prospěch vlády

Nouzový stav měl za následek, že došlo k vychýlení moci ve prospěch vlády. Vláda jedná bez účinné parlamentní a soudní kontroly. Problém je, že vláda nejedná koncepčně, systematicky a v dlouhodobém horizontu a dostatečně své kroky nevysvětluje. Výsledkem je, že lidé nejsou loajální, nejsou přesvědčeni o účinnosti opatření, váhají o vakcinaci atd.

Čtěte také

Kaštany z ohně pak podle Josefa Baxy za všechny tahají ostatní – vojáci, hasiči a naprosto vyčerpané a přetížené zdravotnictví. Do takové ,rejže, jako jsme teď, jsme dojít nemuseli. Vláda měla reagovat prozíravěji, a ne až na to, co nastalo.

Příkladem může být Německo. „Promyšlenost německých kroků, oslovování veřejnosti politiky, prostor pro odborníky je mnohem srozumitelnější než u nás. Nesmíme zapomenout, že  Německo je navíc federace a Angela Merkelová funguje jen jako jakýsi moderátor. A přesto to funguje lépe než u nás,“ uzavírá soudce.

Další témata rozhovoru: debata o ochraně osobních dat v souvislosti s očkováním; rok očisty Slovenska od korupce a klientelismu. 

autoři: Zita Senková , Josef Baxa , opa
Spustit audio

Související