Jednou mi od soudu přinesli šest přepravek spisů, přiblížil praxi klinický psycholog Karel Humhal

5. říjen 2021

Znalecký posudek je jedním z důkazů v soudním řízení, když se rodiče rozvádějí a jedná se o svěření dítěte, přiblížil úlohu posudků klinický psycholog Karel Humhal.

„Posudek soudu slouží, aby se lépe orientoval v situaci. Je důležité prostudovat spisovou dokumentaci. Stalo se mi, že mi přivezli šest plných přepravek. U nás ty rozvodové spory trvají strašně dlouho, několik let.“

Rozvod je na psychiku dítěte až devastující

Od jakého věku má do rozvodového řízení mluvit dítě? „U nás je úzus, že by měl soud přihlédnout k názoru dětí od 12 let. V praxi se ale setkávám s tím, že pokud je dítě dost inteligentní a psychicky zralé, může být vyslechnuto i mladší. Nedávno soud konstatoval, že by mohla být vyslechnuta dívenka, které bylo šest a půl,“ přiblížil praxi soudní znalec Karel Humhal.

Co si dítě z takového zážitku odnese? „Vliv rozvodu nebo sporu rodičů je na psychiku dítěte zásadně negativní až devastující. Třicet let, co dělám posudky, si kladu otázku, jací lidé vyrostou z dětí, které jsou obětí soudních sporů rodičů. Rozvádí se 50 procent manželství. Když se rozejdou přátelským způsobem, tak je to pro dítě dobré. Já se bohužel setkávám s těmi horšími případy, když děti žijí několik let v permanentním stresu.“

Proč trvají soudy tak dlouho? Jak se dívá na střídavou péči?

Spustit audio

Související