To je život - 22. května

Komponovaný blok s moudrým hostem, rozhlasovou hrou a hudbou pro naši duši. Průvodce pořadu František Novotný píše protagonistovi Rozhlasové hry dopis. Ten dnešní má titulek: "Milý pane Bohuši Záhorský". (Celý text najdete uvniř článku.)

„Je ctnostná, upřímná… od dětství miluje mě“, prohlašuje starý Sganarel v jedné z nesmrtelných komedií, kterou její autor Molière napsal v roce 1661 a využil v ní, tak jako v celé řadě dalších svých her, prvků klasické comedie dell arte. Jak však je u tohoto největšího komediografa francouzského klasicismu typické, na jednoduchém příběhu o ješitném a domýšlivém starci rozehrál spoustu satirických motivů, jimiž se strefoval do nešvarů tehdejší měšťácké společnosti.
Stálá obliba a živost Molièrových komedií svědčí o tom, že jeho satiry se dotýkají v nemenší míře i nešvarů dnešní společnosti.
V roli Sganarela účinkuje v rozhlasové inscenaci Školy pro muže Bohuš Záhorský. Kromě něj uslyší posluchači rovněž Jana Třísku, Alenu Kreuzmannovou, Libuši Havelkovou, Lubu Skořepovou avelkoHa a další významné herce.
„Ženy jsou to, co z nich uděláme,“ prohlašuje Sganarel. A my dobře tušíme, že je to úplně jinak.

detektiv, očko

Poslouchejte na vlnách Dvojky Českého rozhlasu mezi 19:10 a 22:00 hodinou.