Je pravda, že opak je pravdou?

Dříve se připouštělo pouze spojení Opak je pravda. Jak je to dnes?

Otázka:
Mnoho lidí ve sdělovacích prostředcích, včetně politiků i moderátorů, s oblibou používají výraz: „opak je pravdou“.

Vzpomínám na profesora češtiny, který tento tvar nepřipouštěl. Rovněž ve Slovníku jazyka českého Františka Trávníčka je tento výraz uveden jako chybný. Prosím o vysvětlení.

Maturoval jsem v roce 1952 a je možné, že došlo ke změnám. (Poznámka: 11. 7. se takto vyjádřil v televizním vysílání i ministr školství.)

Za vysvětlení a upřesnění děkuji.
František Švehla


Odpověď:
Máte pravdu. I ve slovnících spisovného jazyka je zachycena podoba opak je pravda jako náležitá.

Podle některých mluvnic užití 7. pádu ve spojeních tohoto typu vyjadřuje přechodnou vlastnost, a tak je zde nežádoucí, protože pravdivost chápeme jako trvalou vlastnost.

Podle našeho názoru už ale povědomí o tomto významovém odstínu není živé, a tudíž se zhusta prosazují i podoby se 7. pádem, srov. např. také časté je pravdou, že…