Je jaká je (I.) - 5. července

I ve sváteční den jsme pro posluchače Dvojky připravili magazín "Je jaká je". Sice trochu ve zkrácené podobě (od 9:00 do 10:30, kdy bude následovat sváteční mše). Po 9:05 přivítáme knihovnici z pražského Strahovského kláštera Hedviku Kuchařovou. Celé vysílání se ponese v duchu dnešního Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Své dotazy, názory a připomínky můžete psát na e-mail jejakaje@rozhlas.cz.

Historie Strahovské knihovny
Původ fondů sahá pravděpodobně až do doby založení kláštera. Následovalo bouřlivé období, během nějž byl klášter i knihovna několikrát vypleněn. O obnovu vzdělanosti na Strahově se zasloužil až na přelomu 16. a 17. století opat Jan Lohelius a jeho následovník Kašpar Questenberg. Po vpádu švédských vojsk v roce 1648 byla však většina knižních sbírek odvezena na sever Evropy.
V souvislosti s obnovováním knihovny v 2. polovině 17. století byl vybudován i takzvaný Teologický sál a bylo přistoupeno k rozsáhlým akvizicím. Roku 1797 byla z kapacitních důvodů knihovna rozšířena o Filozofický sál. Po roce 1950 byla knihovna začleněna do fondů Památníku národního písemnictví. Řádu premonstrátů byla vrácena po roce 1989.
Zdroj: Strahovský klášter

Silueta Strahovského kláštera s dvěma barokními věžemi neodmyslitelně patří k panoramatu Prahy