Jaroslav Šebek

Historik

Jsem jedním z pravidelných „jaktovidičů“ v pořadu Jak to vidí... 

Jaroslav Šebek

Co dělám v rozhlase:
Jsem jedním z pravidelných „jaktovidičů“ v pořadu Jak to vidí...

Mimo rozhlas:
Po absolvování studia historie na Filozofické fakultě UK pracuji od června 1995 v Historickém ústavu AV ČR Praha jako vědecký pracovník oddělení československých dějin 20. století.

Zabývám se mimo jiné československými politickými, sociálními a ideovými dějinami ve 20. století v evropských kontextech; specializuji se také na dějiny česko-německých vztahů a problematiku vývoje antidemokratických hnutí ve 20. století v evropském kontextu a otázky církevních a náboženských dějin v 19. a 20. století.

Jsem autorem nebo spoluautorem 8 monografií a několika desítek článků a odborných studií, vydaných doma i v zahraničí. Podílel jsem se mimo jiné na přípravách oslav cyrilometodějského výročí v roce 2013 a jubilea M. Jana Husa v roce 2015.

Považuji zároveň za důležité, aby obory jako historie zasazovala fakta a výklady minulosti také do společenských procesů, proto se věnuji také pravidelné popularizaci vědeckých poznatků, především prostřednictvím Českého rozhlasu a České televize.