Jaký je voják, když je obdaňkovaný?

29. listopad 2019

Možná jste už v nějakých kronikách nebo archivních materiálech narazili na slovo „obdaňkovaný.“ V běžné aktivní slovní zásobě se nevyskytuje, na druhou stranu, každému, kdo ovládá němčinu a ví něco o německých dialektech, bude povědomé.

 Co znamená slovo obdaňkovaný?

Nejedná se o slovo z prestižní, spisovné češtiny, na druhé straně na něm vidíme českou příponu -ova, která je stejná jako ve slovesech kupovat, pracovat... Jedná se o přídavné jméno, ale na zakončení je vidět, že je to přídavné jméno odvozené od slovesa. Dnes se takové sloveso nevyskytuje, ale v lidové mluvě 17., 18., 19. století jsme takové sloveso měli. Dnešní němčina má slovo danken a dále má příbuzné sloveso abdanden, což znamená rezignovat nebo vzdát se úřadu, v raném novověku ale znamenalo poděkovat někomu za službu, a tím služební vztah ukončit...

Co toto sloveso znamená dnes?

autor: Jan Rosák
Spustit audio