Jak vzniklo slovo snídaně?

Snídaně

Snídaně souvisí s jedním slovesem a s předložkou, které mají kořeny už v praslovanštině.

Otázka:
Zajímal by mne původ slova snídaně.

Děkuji
Eva Lorencovičová


Odpověď:
Vysvětlení hláskových změn a vnitřní stavby slova je obtížné a pro naše potřeby neúčelné, shrňme tedy stručně, že slovo snídaně souvisí od původu se slovesem jíst a obsahuje též komponent s, který nesl význam „dohromady“.

Ve tvaru ženského rodu se snídaně užívá analogicky podle slova večeře.