Jak správně pojistit svůj dům nebo byt

5. březen 2014

Jaká jsou rizika pojištění domu nebo bytu? Jak často máme pojistku aktualizovat? A jak se chovat při nahlášení škody? Povídali jsme si s Josefem Uchytilem z firmy Partners.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Klidné dopoledne, vážení a milí posluchači, Dvojky, pokračuje naše vysílání. Zvu vás, abyste poslouchali i po 11 hodině, přijde odbornice na estetickou medicínu, dermatoložka paní doktorka Karolína Kykalová. Jestli se chcete na něco zeptat a nebo jestli vás něco zajímá, využijte náš e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Také budeme prodávat úděl za čočku, ale to ne hned teď, ale až za malou chviličku vysvětlíme původ tohoto rčení. Teď se budeme soustředit na to jak správně pojistit svůj dům a nebo byt, protože je tu rubrika Poradna Rodinné finance. Proti mně už sedí Josef Uchytil z firmy Partners, dobrý den.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Dobrý den.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a budeme pojišťovat dům a byt, je tam nějaký rozdíl, pokud chci pojistit?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Je tam rozdíl, ten úplně zásadní rozdíl je vůbec ve stanovení hodnoty nemovitosti, protože dům je nemovitost, kterou je možné znovu postavit, kdežto samostatný byt si nepostavím. Typicky se cena nemovitosti určuje takzvanou novou cenou. Nová cena znamená cena, za jakou jsem schopen pořídit si danou nemovitost v dané lokalitě v daném místě v nové ceně, to znamená v té hodnotě typicky reprodukční, to znamená za kolik jsem schopen třeba postavit ten dům.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Když si dům pojišťuji, tak potom platím léta, léta pojistku, je nějaká aktualizace té pojistky, dům mi stárne, něco vylepším, kdy navštívit pojišťovnu a něco udělat jinak?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Tak je nezbytně nutné tu pojistku aktualizovat, protože když se podíváte na nějaké starší smlouvy dvacetileté, třicetileté, tak jsou na statisícové položky, částky u domu, které mají dnes milionovou hodnotu a hrozí tam tím pádem podpojištění, což je vlastně princip, který uplatňují pojišťovny, pokud mám nižší pojistnou částku než je skutečná hodnota nemovitosti, pak pojišťovny vlastně krátí plnění. Proto je potřeba řekněme jednou za dva, za tři roky si znovu nechat zhodnotit tu nemovitost, mohu k tomu využít kalkulačku, která je přímo na stránkách České asociace pojišťoven cap.cz a tam po pár zadaných krocích zhruba zjistím jakou hodnotu má moje nemovitost.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a když bychom tedy zůstali u té ceny, tak kdybychom zhruba pojišťovali dům, je nějaká úměra, kterou se mohu řídit?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Velmi zjednodušeně lze říci, že co milion na hodnotě nemovitosti, to tisíc korun ročního pojistného.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A to platí i pro byt?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
A to platí i pro byt.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Byt a dům, tam budou asi drobné rozdíly, protože dům si mohu znovu postavit, jak vy jste říkal, byt těžko.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Byt těžko, jsou pojišťovny, které umí pojistit takzvanou obvyklou cenu. Obvyklá cena je víceméně ta tržní, to znamená, abych v momentě, kdy nedejbože celý bytový dům lehne popelem, si mohl v té dané lokalitě pořídit nový byt.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná bychom se měli také podívat na nejčastější rizika, znáte jaká jsou při tom pojišťování?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Tak, nejčastěji za loňský rok bylo nejčastějším rizikem, ne za loňský, ale za posledních 5 let nejčastějším rizikem riziko povodně. Potom vichřice, krupobití a úder blesku.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže přírodní katastrofy nás pronásledují a řekla bych, že ta příroda opravdu je trošku zdivočelá, takže doporučujete pojišťovat?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Jednoznačně, tato rizika jsou typicky, respektive riziko vichřice, krupobití, přímý úder blesku jsou typicky už v tom základním rozsahu krytí rizik od pojišťovny. Povodeň někdy bývá zvlášť a tam je potřeba dát pozor na slovíčkaření záplava, povodeň, protože záplava nemusí být nutně v souvislosti s povodní. Může to být záplava z atmosferických srážek, z dešťů nebo prostě v momentě, kdy neodtéká třeba kanalizace a stoupá voda. Povodeň je opravdu čistě spojena s vodním tokem a s jeho vylitím.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a pokud se něco takového stane, tak jak se chovat, kdy kontaktovat pojišťovnu, co nafotit, co zapsat?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Nafotit, zapsat úplně všechno, ozvat se pojišťovně ihned, dokonce i v pojistných podmínkách je takovéto slovní úsloví bez zbytečného odkladu, to znamená opravdu co nejdříve. Správně bychom neměli odstraňovat škody, aby až po návštěvě, aby likvidátor viděl ten skutečný rozsah, v případě povodně naopak pojišťovny budou rády, když se zamezí dalšímu znehodnocování nemovitosti, tak proto je potřeba velmi dobře zdokumentovat, nafotit veškeré škody, které nastaly.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Například při té povodni voda vystoupá a než přijde někdo z pojišťovny, tak už voda klesá, potom těžko ukazovat, co se stalo.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Tak, tak, je potřeba samozřejmě odstranit nánosy bahna, které jsou spojené s povodní a zamezit tak tomu, aby se vlastně nezhoršila hygiena v tom domě, v kterém bydlíme.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A ještě jedna důležitá věc, jak já si mám vybrat ten ústav, u kterého chci pojistit svou nemovitost? Jaká jsou ta kritéria pro mě, pro laika?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Tak, typickým rozhodovacím kritériem běžného Čecha je cena. I zde platí, že cena není vše a je potřeba v první řadě právě se podívat na pojistné podmínky, jaká rizika jsou kryta, do jaké výše. Mohou tam být určité limity, omezení, zároveň spousta výluk. Le to bývají takové základní výluky, které mají snad všechny pojišťovny, jako je, že se neplní v případě válečného konfliktu, vzpoury, v případě výbuchu jaderné elektrárny třeba, na druhou stranu mohou tma být i výluky, které opravdu nás mohou překvapit.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává Josef Uchytil z firmy Partners, radíme jak správně pojistit dům a nebo byt. Jestli se chcete na něco zeptat, tak hned po písničce vytočte 221552525 a nebo 2424 na konci.

/ Písnička /

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
V dnešní Poradně, která se zabývá rodinnými financemi radíme, jak správně pojistit dům a nebo byt. Ve studiu sedí Josef Uchytil, vy voláte na 221552525, první dotaz. Dobrý den přejeme.

osoba
--------------------
Dobrý den, posluchač z Prahy. Já bych měl dotaz, když je pojistná událost, má se to hlásit samozřejmě hned, ale je tam nějaká promlčecí lhůta?

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme za dotaz, promlčecí lhůta v pojistné události?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Tak přímo termín promlčecí lhůta se nepoužívá. Jde o to, že prostě pojišťovna v momentě, kdy opravdu bez zbytečného odkladu nahlásíte pojistnou událost, tak může, má právo třeba krátit plnění, prostě to šetření likvidátora namístě bude určitě důkladnější, když to bude po nevím po několika týdnech od události.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale pořád můžu nahlásit tu událost?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Rozhodně.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A likvidátor se k tomu nějakým způsobem postaví. Tak zkuste a uvidíte. 221552424, další telefon, dobrý den přejeme.

osoba
--------------------
Dobrý den, Frank, Budějovice. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat na cenu nemovitosti, konkrétně rodinného domu. Já, když jsem jednal s jednou pojišťovnou a oni mi řekli samozřejmě, že si tu cenu mám nějak odhadnout sám, přičemž když já bych jí přehodnotil, tak mně ta pojišťovna, když přijde likvidátor po nějaké události, tak mi samozřejmě částku nevyplatí celou, nebo nevyplatí mi na co ten dům byl pojištěnej, oni jakoby klidně peníze vezmou za to, že si to pojistím místo třeba hodnoty 3,5 milionu na 4, to jako platit můžu na 4 miliony, ale potom oni to odhadnou na 3,5 a já s tím v podstatě nic neudělám. Tak jsem je žádal, jestli by teda neposlali někoho, nějakého odborníka, kterej teda by byl za ten odhad jaksi zodpovědný a ten by řekl třeba má to hodnotu 3 miliony 350 tisíc a já bych na tuto částku platil pojistku a kdyby se něco událo, tak z 3 milionů 350 tisíc bych dostal ekvivalentní nějaký.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumíme.

osoba
--------------------
Takže mně to přijde jakoby lehký alibismus od pojišťovny. Chovají se všechny tak, anebo je to prostě všeobecný trend u každé pojišťovny. Děkuji.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme za otázku, poslouchejte pana Uchytila.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Díky za dotaz, zdravím do Budějovic. Je to u všech pojišťoven víceméně stejné, že jsou schopny podle nějakých základních tabulek stanovit, stanovit plus - minus hodnotu toho domu. Co můžete určitě udělat, pokud chcete mít stoprocentní jistotu, tak můžete si samozřejmě nechat vypracovat znalecké ocenění, zaplatit za něj, ale ne, pozor ne na obvyklou jakoby tu tržní cenu toho domu, ale na takzvanou reprodukční pořizovací cenu, to znamená za kolik byste ten dům postavil. V čem vás uklidním, pokud by opravdu jste byl, pokud by to bylo naopak, pokud by hodnota byla 4 miliony a byl pojištěný na 3,5 milionu, to znamená byl podpojištěný, ale jenom o ten půl milion, tak by pojišťovna ten princip, respektive většina pojišťoven by ten princip neuplatnila podpojištění, nekrátila by, protože mají většinou toleranci 15 až 20 %, kdy prostě neřeší, že to je nebo není podpojištěno, naopak ale pokud má hodnotu 3,5 milionu a vy máte pojištěno na 4, tak opravdu v tomto případě, když to řeknu lidově máte smůlu, máte ten dům přepojištěný a dostanete maximálně těch 3,5 milionu.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Josef Uchytil. Poslechneme si další dotaz, dobrý den přejeme.

osoba
--------------------
Dobrý den, už jsem ve vysílání?

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Jste ve vysílání, ptejte se.

osoba
--------------------
Ano, dobrý den, tady Fialová Ostrava. Já ani tak nemám dotaz jako upozornění pro pojištěnce, aby nezapomněli ve své pojistné smlouvě uplatnit nebo zaplatit i proti vandalismu pojištění. Mně se totiž stalo, že na chatě mi rozbili vstupní dveře kolem zámku, což pro mě bylo jakože pokus o vloupání, ale vzhledem k tomu, že pojišťovna to ohodnotila jako vandalismus, nedostali se dovnitř, tak jsem nedostala nic. Tak teď už jsem proti vandalismu pojištěná.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Hezká a zajímavá poznámka, velmi praktická, děkujeme za ní, zdravíme do Ostravy. Pan Uchytil velmi kýval, když slyšel váš telefonát.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Tak a jenom bych k tomu dodal, že opravdu to je další riziko, které je možné připojistit, není v základě tuho pojištění, jednak vandalismus a druhak odcizení. Tady zase pozor na to, že pojišťovna rozlišuje jednak krádež, loupež, vandalismus a pokud by měla pojišťovna plnit za krádež, tak by muselo být viditelné opravdu v uvozovkách násilné, násilné vniknutí, prostě překonání nějaké překážky. Pokud jenom vám něco zmizí z toho domu a nebude vidět, kudy se tam člověk dostal nebo násilným způsobem nezískal od vás třeba klíče, tak potom by pojišťovna stejně neplnila a druhá věc ještě ten vandalismus, k tomu krátký dovětek. Vandalismus je opravdu riziko, kdy není doložitelné, že něco bylo zcizeno, šlo opravdu jenom čistě o poškození, poškození té nemovitosti a tady pojišťovny plní dnes už dokonce i většina za třeba jenom sprejerství, za zničenou omítku.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslechneme si další dotaz, dobrý den přejeme.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady posluchačka z Ústí. Já mám takovej dotaz, když si platím dvě pojistky, zda jednu událost mohu čerpat z obou pojistek?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Tak, to samozřejmě udělat můžete, pak se ale bude jednat o pojistný podvod a máte se co do činění se zákonem. Ne, opravdu vy teoreticky můžete mít dvě pojistné smlouvy, ale nárokovat si plnění můžete jenom z jedné z nich, tím pádem naprosto ztrácí smysl platit dvě pojistky. Umím si to představit v jediném případě, a to je, že máte výročí smlouvy třeba až za 7, 8 měsíců, chybí vám tam nějaké riziko, není možné v té dané smlouvě dosjednat, tak si prostě sjednám smlouvu jinde, po tu dobu mi běží dvě pojistky, ale uplatňovat nárok na plnění mohu jenom z jedné.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jeden telefonát si poslechneme, dobrý den přejeme, haló, haló, ptejte se.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady posluchačka z Vysočiny. Prosím vás pěkně, já mám takový dotaz, před dvěma lety jsem měla pojistnou událost na takové usedlosti zemědělské a měla jsem 3 roky čerstvou smlouvu novou na 3 miliony. A stalo se, že uhodil blesk, tam nám to spálilo včetně televizí, telefonu, wifiny, mrazáky, myčku, troubu, prostě všechno, ale bylo to přepětím, protože uhodilo do hromosvodu., Přišel pán, který,od pojišťovny, který řekl, že neuviděl kam blesk uhodil a navíc teda máme 4 hromosvody, které byly, 3 byly v pořádku a do čtvrtého bylo jak má zlatou, zlatý hrot, tak bylo vidět, že do něj uhodilo a tím přepětím se všechno spálilo. Nedostala jsem vůbec nic, že se to na to nevztahuje a dokonce mi bylo řečeno, že by bylo i lepší, kdyby tyhle hromosvody na baráku vůbec nebyly. Jaký na to máte názor. Děkuju, na shledanou.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To je zajímavá poznámka, na shledanou, na slyšenou.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Tak díky za zajímavý dotaz. Doporučil bych do budoucna samozřejmě připojistit si riziko přepětí jako také, kdy se potom neřeší, jestli to je následkem úderu blesku nebo přepětím v síti. Blesk není nezbytně opravdu nutný dneska, pokud není teda samozřejmě součástí kolaudačního rozhodnutí nebo stavebního povolení, že by měl být blesk součástí té nemovitosti. Takže pojišťovny to ani ...

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy bleskosvod.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Pardon, bleskosvod nebo hromosvod.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, hromosvod.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Tak na druhou stranu tady vlastně posluchačka zmiňovala rizika, která se týkají domácnosti, nikoli nemovitosti, to znamená pokud mi vyhoří televize, tak se to netýká stavební součásti stavby, nemovitosti domu, bytu, ale domácnosti, vlastně o tom bude příště mluvit kolega Simaichl.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, takže pojištění domácnosti v této chvíli to bylo něco jiného než pojištění domu, protože ten dům nebyl poškozen pro toho, kdo pojišťoval.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Dokonce slovy likvidátora nebylo ani viditelné, že blesk zasáhl.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak možná tady bylo potřeba uplatnit jinou pojistku, to jsou ty dvě pojistky, každá na něco jiného, ovšem pozor. Ještě přicházejí dotazy e-mailem. Pokud můj dům zasáhne blesk a já nebudu mít bleskosvod, hromosvod, budu krácen v případě pojistné události?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Opravdu záleží na kolaudačním rozhodnutí, to znamená jsem měl mít, tak ano.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud jsem mít, tak ano. Takže kolaudační rozhodnutí je tady to důležité. A ještě mohu se pojistit například proti pádu letadla nebo nárazu kamionu, ptá se Jaroslav?

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
U většiny pojišťoven je to dokonce v základu pád nějakého letadla, tělesa, náraz dopravního prostředku, ale pozor, ne všude. Takže je potřeba se podívat do pojistných podmínek, jestli tam opravdu je tohle riziko zmíněné či nikoliv.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak tedy byty a domy jsme pojistili dnes s Josefem Uchytilem z firmy Partners. Příští středu budeme pojišťovat domácnosti, no, a dozvíte se na co si dát pozor. Hezký den a děkuji. Za malou chviličku vás, vážení a milí posluchači, pozvu do Japonska, protože tam vyrábějí ty nejlepší meče na světě. Krásný den, pane Uchytile.

Josef UCHYTIL, finanční poradenství Partners
--------------------
Na slyšenou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Daniela Brůhová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...