Jak se bránit exekuci?

25. říjen 2012

Exekuce. Slovo, které straší nejednoho z nás. Jak se pro pár korun dluhu nedostat k soudu poradila Světlana Rysková. Více se dozvíme v neuatorizovaném a needitovaném přepisu poradny Dvojky.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Moji posluchači milí, právě teď je pro vás připravena rubrika Rodinné finance. Dnes zasedla do křesla pro hosta Světlana Rysková. Přeji hezké dopoledne.
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Hezké dopoledne.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A vybrala si téma, které vás určitě zvedne ze židlí, neb je velice třaskavé, jak snadné je se dostat pro pár korun pokuty nebo nedoplatku do exekuce. Světlano, proč jste si vybrala právě toto téma a právě dnes?
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
No, já jsem hlavně reagovala na příspěvek jednoho našeho posluchače, který se na nás obrátil minulý týden nebo před 14 dny zhruba, protože se dostal do takové situace, že pro jakýsi nedoplatek z povinného ručení, vlastně mu ta částka, kterou nakonec v exekuci chtěli zabavit, tak byla několikanásobně větší samozřejmě, než teda ten samotný nedoplatek. A on se samozřejmě ptal, jakým způsobem takový dluh může vzniknout, jak je to možné, že tak vysoká částka, samozřejmě si stěžoval na to, že nebyl obeslán řádně a tak dále, pak jsme celý případ šetřili, vyšetřili, zjistili jsme, jaká je chyba, nicméně, když jsem po tom případu pátrala, tak jsem zjistila, že takových případů je velmi mnoho a je zajímavé, že není tak příliš mnoho důvodů, proč se lidé do takové situace dostávají. Samozřejmě tím prvním a nejčastějším důvodem je, že dostanou nějakou pokutu a hodí to za hlavu a prostě nezaplatí a myslí si, že jim to projde, což už v současné době jenom málokdy a málokomu, těžko se ubráníme. Dalším takovým důvodem je, že nedostanou upozornění. Ze zákona věřitel nemusí upozorňovat, to znamená, dopravní podnik, Policie České republiky, pojišťovna, kdokoliv, komu dlužíme, nás nemusí upozorňovat na to, že něco dlužíme a že tedy máme zaplatit, většina institucí, pokud samozřejmě, většina institucí to dělá. Jsou samozřejmě i společnosti, které, pokud půjčují, tak už půjčují za účelem toho, že tedy se chtějí domoci nějakého majetku a tak dále, tak bych si tak jistá nebyla, že to upozornění vždycky jde. Nicméně věřím, že pojišťovny, policie a tak dále ty upomínky posílají, ale otázkou je, jestli mají na toho dotyčného správnou adresu a právě v tom našem případě se ukázalo, že dotyčný zapomněl změnit adresu svého bydliště na pojišťovně, pojišťovna upomínku poslala jinam a on ji dostal až už s pokutou vlastně, pokutu nezaplatil a vlastně z té pokuty potom vznikl, vznikl nárok na tu exekuci. Takže dát na to pozor, skutečně měnit adresy, uvádět při změně, nebo pokud nemáme, se nezdržujeme v trvalém bydlišti, oznámit, kam nám mají posílat případnou korespondenci, abychom se tomu vyhnuli. A třetím takovým případem bohužel bývá, že pošleme peníze na nesprávný účet, to se taky stává. Takových stížností na internetu je hodně. Pošlete prostě, napíšete špatně číslo toho příkazce a peníze dojdou jinam a vy se nedozvíte, že ty peníze došly jinam, pokud ten účet existuje a ten, komu přijdou, se nepřihlásí, to je taková smůla velká. Bohužel problém je v tom, že ty instituce věřitelské velmi rychle dnes ty pohledávky postupují externím agenturám. To znamená, vám, když se takový případ stane a vy potom se dostavíte do té pojišťovny, na ten magistrát, nebo kde prostě vám ten dluh vznikl, tak vlastně oni s vámi už komunikují tak, že ten dluh už je postoupen někam jinam a už ho má ten a ten a už prostě ta komunikace je velice obtížná. Takže to jsou případy, bych řekla, takového nechtěného vzniku těch dluhů.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Světlano, když jste se tímto problémem zabývala, když se na to podíváme takto statisticky, dá se říci, že si za to skutečně ve většině případů opravdu můžeme sami, ne že úmyslně, ale jistou liknavostí v těch finančních ...
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Já myslím, že ve většině případů ano, protože vzhledem k tomu, že to je velice ožehavé téma, jak jste dneska řekla, a velice frekventované. Jenom, když se podíváte na internet, takových případů tam najdete stovky, tak si myslím, že ty instituce, které skutečně postupují vůči těm dlužníkům podle zákona, tak se snaží, dokonce je upomínají, věřím tomu, že je skutečně upomínají. Tam potom je otázka, jestli ta upomínka dojde, je vyzvednuta, dojde na správnou adresu a tak dále, takže ve většině případů věřím tomu, že se podílíme na tom, že ta, že začne probíhat to šetření celé, že vlastně se roztočí ten kolotoč, který potom zvyšuje ty náklady.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi z logiky věci, jakým způsobem je vlastně celé exekuční řízení v té své složitosti, vedeno? Je namířeno opravdu proto, aby lidé došli ke svým penězům a aby případně vyřešili smírčí cestou a ochránili nás, anebo je to nastaveno tak, že je to prostě trošičku takový, teď použiju možná tvrdý termín, ale takový sekyrářský systém?
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Já myslím, že určitě máte pravdu v tom, že tady je především zájem věřitele domoci se svých peněz. Otázka je, jakou cestou se to děje, jestli by ta cesta musela být skutečně tak nákladná. Jak už jsem tady uvedla, většina těch institucí, které mají nějaké pohledávky vůči svým dlužníkům, tak ty pohledávky předávají vlastně někomu jinému. Pokud by ty pohledávky vymáhaly samy, to znamená, měly samy vlastní oddělení, které by sledovalo ty pohledávky, vlastní právníky, kteří by to vymáhali, tak by to sice pro ně možná bylo nákladnější, na druhou stranu pro toho dlužníka by to nebylo tak drahé. Čili oni vlastně tím, že ty pohledávky postupují externě, tak veškeré náklady předávají, převádějí na toho dlužníka, který je nakonec musí zaplatit a proto jim příliš nezáleží na tom, jestli to stojí 8 tisíc, 10 tisíc, za kolik ten advokát to dělá, jestli skutečně dělá ty úkony v té ceně, která je potom účtovaná, prostě stejně to nakonec zaplatí ten dlužník, a to je na dlužníky velký bič. Já, když jsem se dívala na strukturu těch nákladů, tak je to neuvěřitelné. My pořád se trošičku se obracíme na ty exekutory, že oni jsou vinni tomu, že dochází k těm přehmatům, že je to řízení tak drahé a tak dále, ale já jsem zjistila podle kalkulace, kterou zveřejnilo občanské sdružení Člověk v tísni na internetu před časem, že vlastně přes 50 % nákladů jsou advokáti. Ten advokát dostává honorář na nalézací řízení takzvané, nevím, co to je, prostě vlastně ta agentura musí dostávat veškeré podklady proto, aby mohla ten dluh vymáhat. Pak jsou tam samozřejmě nějaké poplatky zase toho advokáta na přípravu toho exekučního řízení, to už je další, čili to dohromady dělá 50 %. Náklady exekutora vlastního na tu exekuci dělají kolem 19 %, náklady exekučního řízení 20 % a vlastně zbytek asi 10 % jsou soudní poplatky. Takže vidíme, že ta struktura je trošičku vychýlená vlastně ve prospěch těch advokátů. Teď nově vyhláškou od března jsou tyto náklady sníženy naštěstí, není to na polovinu, je to asi tak zhruba na 60 % toho, co si ti advokáti, exekutoři mohli účtovat dříve, ale přesto ty náklady jsou poměrně vysoké. Takže já nevím, u dluhu vymáhaného do 1000 korun, tak ty náklady mohou být přes 10 tisíc korun skutečně.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Já si myslím, že to, co na celém tom systému lidem vadí možná především, je skutečnost, že většinou jsou takto poměrně razantně dohnáni k zodpovědnosti lidé s velice malými dluhy, ale že pokud je třeba dlužníkem obrovská firma, která neplatí sociální, zdravotní za své zaměstnance a tak, tak jsme v podstatě kromě magistrátu, kterému chtěli zabavit Karlův most nebo co, tak jsme se příliš nesetkali s tím, že by se zabavovaly továrny, zabavovaly, samozřejmě není to an bloc, mýlím se určitě, ale není to tak časté.
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Samozřejmě máte pravdu, že ten malý dlužník je postižitelnější, samozřejmě zase na druhou stranu, když sečteme ty malé dluhy, tak pro toho věřitele to může představovat velikou částku a samozřejmě je to precedent, jestliže ten věřitel nebude pronásledovat své dlužníky, no, tak mu samozřejmě všichni přestanou platit a bude mít velké problémy. Otázka je, jak jsme si položili na začátku, jestli skutečně ty náklady toho řízení musejí být tak veliké nebo tak vysoké, jestli jsou oprávněně takto vysoké. Teď se připravuje novela soudního řádu a novela exekučního řízení, ale bohužel o těch nákladech se tam nehovoří. Myslím si, že velikou novinkou, která by v tomto mohla trochu pomoct, je to, že vlastně ten dlužník musí dostat takzvanou předžalobní výzvu, jestli teda všechny ty změny, které jsou plánované, projdou, tak dostaneme předžalobní výzvu, to znamená, že my se dozvíme o tom, že s tím dluhem se jde k soudu ještě dříve, než se k tomu soudu půjde. Je to pro případ, že jsme skutečně například poslali ty peníze na jinou adresu, nebo tam došlo skutečně i ..., máme vůli zaplatit, ale z nějakého důvodu ta platba neprošla, tak máme vlastně šanci v tomto momentě ještě se bránit, obrátit se na toho, kdo vymáhá dluh, nějakým způsobem to vysvětlit, aby se to k tomu soudu nedostalo.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat nebo podělit se o své zkušenosti, tak nám zavolejte na 221552525 nebo 2424, také nám můžete poslat mail na adresu jejakaje@rozhlas.cz nebo SMSkujte ve tvaru R2 mezera JEJAKAJE mezera text vašeho dotazu na číslo 9077704.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Téma rubriky Rodinné finance je dnes jasné - je snadné dostat exekuci, je snadné dostat se do exekuce kvůli pár korunám poplatku nebo nedoplatku. Milí posluchači, my chceme vědět především vaše názory, vaše zkušenosti, vaše otázky, proto teď zvedáme telefon a můžete se ptát Světlany Ryskové, přeji vám hezké dopoledne, dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Jsem to již já?
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Jste to vy.
posluchačka
--------------------
Tady Slavíková, Praha. Já mám dotaz, mám dva, za prvé soudy nejsou povinny, už neposílají obsílky a pro mě žalujícímu, nebo žalovanému, ale přímo jeho právnímu zástupci, pokud ho má. Mně díky tomuto vznikla dvakrát taková situace, že jsem málo, mně je 83 let, takže málem jsem z toho zkolabovala. První bylo, že měla jsem prostě soudní spor, můj právní zástupce mi neoznámil ani soudní šetření, ani jednání, já jsem se tam teda nedostavila a nebyl tam ani on a já jsem ten soud tedy prohrála. Stěžovala jsem, podala jsem stížnost advokátní komoře, která to celkem tak přešetřila nějak a odkázala finanční nároky na soudní jednání. To se konalo, zastupoval mě jiný právní zástupce a v pondělí jsem dostala prostě exekuci, exekuční výměr na můj důchod. A já jsem se z toho málem zhroutila, ale prostě můj právní zástupce mně nedoručil rozhodnutí soudu, co mám zaplatit, bylo to 13 tisíc. Já jsem ho žádala, dvakrát jsem ho volala, aby nebyly nějaké nepříjemnosti po té první zkušenosti u soudu a aby mně určitě dal vědět. On mě, on na to snad zapomněl nebo co, tak já jsem ho v září volala, on mně řekl - já se na to podívám, zaplaťte 15 tisíc, pošlete, já se na to podívám, pak mi řekl - pošlete ještě doplatek asi 5700 korun, což jsem učinila a dva dni na to mi přišel ten výběr exekuční. Já mohu říct, že jsem v takovém stavu, že nemohu ani mluvit, jak slyšíte. Mohl by mi někdo poradit, kdo, za to nenesu já odpovědnost. A já jsem se ptala na to, podle jakého zákona je rozhodnuto, že ty soudy neposílají obsílky žalujícímu, ale pouze právnímu zástupci, bylo mi řečeno, že je to zákon číslo 93.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, paní Slavíková, já vás nechci přerušovat, jenom bych ráda dala prostor paní Ryskové, aby vám na to odpověděla.
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Ano, to je otázka právní.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A také prostě ostatním volajícím.
posluchačka
--------------------
Já se omlouvám, /nesrozumitelné/ já jsem velice rozčílená.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To chápu a přála bych vám, aby to dobře dopadlo. Světlano, dá se s tím něco dělat, nebo ...?
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Je to velice složitá situace, protože tady to vypadá, že oba právníci, které teda naše posluchačka si našla, aby za ní ten případ řešili, tak postupovali nějakým mně ne příliš pochopitelným způsobem.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Spíše v souladu s tím, aby nakonec se do této situace paní Slavíková dostala.
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Ano, dostala, než aby, jak to šetřila advokátní komora, to je mi taky záhada.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Na koho se teď může obrátit?
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
A ona se teď může obrátit, protože zřejmě je ve stavu nouze, a to jak psychicky je na tom velmi špatně, tak i pravděpodobně finančně, tak já bych jí doporučila obrátit se na některou z občanských poraden, která má právní poradnu, tam jsou právníci, je to bezplatné ta poradna, v Praze těch občanských ...
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Kde jsou třeba, protože paní Slavíková pravděpodobně není zrovna internetový typ.
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Bohužel já jí nedokážu teď tak ad hoc teda tu adresu říct, nevím, jestli je schopna mailovat, pokud by mi poslala mail, tak já bych jí tu adresu sehnala a poslala, moje mailová adresa je svetlana.ryskova@seznam.cz, takže pokud se mi ozve na mail, tak já bych tu adresu poslala.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Anebo ať se ozve nám a pošle nám ten případ a my vám ho přepošleme.
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Můžeme to zprostředkovat, ano takto. A v té občanské poradně by jí v podstatě měli poradit, jakým způsobem ona ještě může postupovat tou právní cestou.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak to je nám moc líto. Za paní Slavíkovou stihneme ještě zvednout jeden telefon, zodpovědět jeden dotaz. A pak už budeme se muset loučit a vy půjdete, Světlano, chatovat. Můžete se ptát, přeji vám hezké dopoledne. Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Tady posluchačka ze středních Čech. Máme takový problém. Máme chatu v chatové osadě a jeden nový majitel chaty, který má v osobním vlastnictví, odebírá nadměrné množství elektrické energie na vytápění přímotopy v dřevěné chatě a nepřiznává svůj odběr, protože je manžel ve výboru této osady a za chvíli bychom nebyli schopni z vybraných přiznaných odběrů platit ČEZu tu spotřebu, tak udělal kroky podle zákona, třikrát je vyzval, s policií tam byl, aby zjistil jejich elektroměr, kolik naměřil, a nakonec manžel sehnal firmu a dal je odpojit. Oni se připojili načerno a když je manžel odpojil podruhé, protože ho lidi udali, že zase svítěj, tak, když je manžel nechal odpojit podruhé, tak nás dali k advokátovi výbor osady a teďka začíná probíhat řízení. Ten advokát napsal, že pokud mu nevysvětlíme náš postoj, takže nás dá k soudu. Můj dotaz zní, jak můžeme dokázat, že tu energii elektrickou odebrali oni nebo co je třeba dokazovat, protože oni tam bydlí v té dřevěné chatě i v zimě, nikdo jiný ze zahrádkářů tam není, nikdo jiný proud neodebírá a oni nás přesto žalují, že jsme je poškodili, protože jsme jim odebrali přívod proudu, jelikož v té dřevěné chatě mají trvalé bydliště. Takže se ptám, co je třeba dokázat? Měření toho fakturačního elektroměru manžel má, vždycky jednou za týden, má to za poslední rok, ale oni to dělali už loni, kdy vyčerpali účet naší zahrádkářské osady.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, já vám mockrát děkuji. Já se obávám ...
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Já vůbec nechápu, o co jde, ale nesouvisí to s naším tématem a já se obávám, že skutečně pokud toho jednoho uživatele odpojili svévolně, tak ostatní uživatelé nebo manžel té naší posluchačky, tak to teda tak není úplně v pořádku. Samozřejmě to přešetření je především na dodavateli energie, to znamená na distribuční společnosti, ta měla ověřit, jestli je v pořádku elektroměr, jestli tam není černý odběr a tak dále a lidé od této společnosti mohou samozřejmě odpojit toho neoprávněného odběratele, obávám se, že nikoli tedy sousedé.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale v každém případě se musí v tomto případě naše posluchačka obrátit na právníka a na toho dodavatele.
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Dodavatele, ano.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitě. Milí posluchači, jak vidíme, tak naše případy jsou velice složité, a proto se pokusím vás teď převést na náš web dvojka.rozhlas.cz, kde bude Světlana Rysková tak dlouho, jak bude potřeba, aby odpovídala na vaše většinou poměrně složité záležitosti. Přejeme vám, abyste se k exekuci nedostali a pokud možno, aby to vždycky dopadlo dobře nejenom pro vás, ale také pro vaši psychiku jako takovou, protože vidím, že většina lidí, kteří nám volají, jsou skutečně rozhořčeni. Mějte se v tuto chvíli hezky, Světlano, moc vám děkuji a utíkejte na chat, protože už v tuto chvíli vidím, že vám tam blikají zprávy.
Světlana RYSKOVÁ
--------------------
Hezký den.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Díky moc.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.