Jak připravit dítě na příchod nového partnera?

25. leden 2016

Pomalu, pomalu, netlačit a nic neočekávat… Tvrdí psycholožka Barbora Downes při rozhovoru o nových partnerech v rodině.

Pokud po bolestném rozvodu nalezneme novou lásku, jsme nadšení. Rádi bychom začali nový život a za minulostí udělali tlustou čáru. Bohužel, naše nadšení jen zřídkakdy sdílejí naše děti.

Jejich přijetí či nepřijetí nového partnera je ovlivněno tím, jak jsou nebo nejsou vyrovnané s rozchodem rodičů. Při představování nového partnera se vyplatí nepospíchat, nevyvíjet na děti tlak a příliš neočekávat.

Vztahy mezi dětmi a novými partnery bývají složité také proto, že děti prožívají konflikt loajality. Mají pocit, že vztahem s novým partnerem zrazují rodiče, na jehož místo byl nový partner dosazen. Je to tedy vztah křehký, který potřebuje čas.

Konkrétní tipy, jak nového partnera dětem představit, jaké reakce od dítěte můžu čekat a jak se úspěšně sžít s novým partnerem ve společné domácnosti nám ve vysílání dala psycholožka Barbora Downes.

Spustit audio