Jak porozumět zvířatům

4. červenec 2002

Mnoho lidských pohádek i bájí bylo motivováno nadpřirozenou schopností určitého člověka porozumět řeči zvířat. Málokdo si uvědomí, že k takovému pochopení vede naprosto reálná, i když poněkud zdlouhavější, klopotnější cesta, a to naučit se na zvířata dívat, konstatuje v Meteoru prof. RNDr. Zdeněk Veselovský.

Jako malý kluk jsem dovedl dlouho tiše sedět v koruně stromu nebo v primitivním rákosovém úkrytu na břehu rybníka, až jsem se díky tomu stal pro živé tvory běžnou, lze říci i nevýznamnou součástí okolního prostředí a mohl jsem pozorovat ptáky i savce téměř z bezprostřední vzdálenosti. Dvounohý, většinou stále hlasitý člověk je pochopitelně v přírodě nápadný, pro zvířata snadno pozorovatelný element, který naši zvířecí spoluobyvatelé spojují s jeho posláním jako jejich univerzálního nepřítele.

První radou pro úspěšné pozorování živočichů je stát se neviditelný. Úspěšný pozorovatel se musí vyzbrojit nekonečnou trpělivostí, ale i svým klidným chováním se přizpůsobit chování zvířat, snažit se dodržovat jejich dlouholetými tradicemi dodržovaný denní program a nesnažit se ho radikálně měnit podle svých představ. Z mnohaletého kontaktu s živými tvory v přírodě, ale i v zoologické zahradě vím, že zejména stále činorodí lidé jsou pro zvířata doslova solí v očích. Zcela krotká i přátelská zvířata, zvláště ta, která předstihují člověka svou silou i velikostí, se dříve nebo později začnou pochopitelně bránit. Nemusím ani zdůrazňovat, že pro pochopení chování živých tvorů je nutná i naše úcta.

Vlaštovčí hnízdo

Další cestou, která umožní dobře porozumět zvířecímu chování, je těsné spolužití s krotkými zvířaty. Už od studentských let jsem se postupně stal matkou mnoha zvířat, ať to byly divoké kachny, pštrosi, damani, zajíci nebo jezevci, a jim jsem vděčen za to, že mě naučili více, než co bych mohl vyčíst z učebnice. Mnoho zvířat, která člověk od narození nebo vylíhnutí sám vychová, si vtisknou lidskou matku často tak hluboko, že se člověk pro ně stane skutečným partnerem.

autor: Zdeněk Veselovský
Spustit audio