Jak dostat peníze ze zkrachovalé banky či kampeličky

6. únor 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Koruny (ilustr. obr.)

Co si máme představit pod pojmem kampelička? Jakou škálu produktů nabízí? Jak postupovat v případě, že zkrachuje? Na Dvojce Českého rozhlasu odpovídal na naše otázky ekonomický expert Zdeněk Simaichl.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, slibovala jsem vám rubriku Rodinné finance, slibovala jsem vám dnešního hosta Zdeňka Simaichla, své sliby plním, Zdeněk Simaichl sedí naproti, přeji krásné dopoledne.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Dobrý den.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdeňku, vy jste si dnes vybral téma vaší poradny Fond pojištění vkladů a jak dostat peníze ze zkrachovalé banky či kampeličky. Většinou jste aktuální, a proto se ptám, povězte mi, děje se něco, co bychom měli vědět?

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Tak ono skutečně to téma je aktuální. V současné době probíhá nebo probíhají výplaty z Fondu pojištění vkladů prostřednictvím České spořitelny, protože 27. prosince Česká národní banka prohlásila insolvenci, nebo prohlásila, v podstatě došlo k insolvenci Metropolitního spořitelního družstva, Česká národní banka mu odebrala licenci a tím pádem došlo ke spuštění těch mechanismů, které mají ve svém důsledku kompenzovat v podstatě ty pojištěné vklady lidem, kteří tam měli uložené své prostředky.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se tedy podíváme na to, že tady máme banky, máme tady kampeličky, my jsme už několikrát se bavili o tom, co je lepší, co je bezpečnější, poprosím vás jenom tedy o stručnou charakteristiku ještě, v čem je, který finanční ústav výhodnější a v čem je rizikovější?

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Ono těžko říct, protože každá, každý den ústav, a jenom připomenu, že pod pojmem kampeličky si můžeme předastvit spořitelní družstvo a nebo družstevní záložnu, a každá, každý ten ústav ať už banka, kampelička, tak nabízí širokou škálu produktů od těch méně rizikových až po ty rizikové investiční. To znamená je to o tom, jaký ten produkt zvolím a samozřejmě, když už jsme teda u toho a nakousli jsme to téma, tak samozřejmě je i rozdíl v uvozovkách trošku v riziku komu své peníze svěřuji. Banka obecně řídí to své portfolio financí a vůbec jakoby těch vkladů, řídí řekl bych konzervativněji než kampeličky, proto si také může dovolit dávat menší úrokové sazby jednak na běžných účtech, na spořících účtech, na termínovaných vkladech a podobně, to znamená těch konzervativních věcech. Naopak kampeličky se pouští i do rizikovějších obchodů, které jsou samozřejmě více úročeny, teďka mluvím zejména o poskytovaných úvěrech, a proto si z těchto výnosů mohou dovolit zaplatit i více úroků na právě těch konzervativních vkladech typu termínovaných ať už vkladů nebo spořících účtů. Takže obecně bych řekl, že kampeličky ač jsou dozorované Českou národní bankou poměrně tvrdě v poslední době, tak to portfolio úvěrů zejména je tedy rizikovější než banky.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A proto říkáte, jak dostat peníze ze zkrachovalé kampeličky, ale říkáte, nebo banky.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Nebo banky, ano.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi, je v tom rozdíl, když potřebuji,když zkrachuje banka, zkrachuje kampelička, je rozdíl v tom, co je pro mě náročnější nebo komplikovanější, jak ty peníze vyvést a získat je zpět?

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
V podstatě ne, je to všechno pojištěné u stejné instituce, u takzvaného Fondu pojištění vkladů, který byl zřízen podle zákona o bankách, to znamená je zřízen podle zákona. A výplata z takového fondu, pokud samozřejmě jsme měl ty peníze v produktu, který je u takového fondu pojištěn, k tomu se dostaneme za chvilku, tak probíhá stejně u kampeličky nebo u té banky. Takže rozdíl v tom skutečně není. Tam daleko spíš a já myslím, že právě klienti Metropolitního spořitelního družstva o tom aktuálně vědí své, tam je důležitý ten proces, než vlastně dojde k to insolvenci a Česká národní banka odejme licenci, tak tam bylo takové mezidobí, které trvalo opravdu velmi dlouho, řádově od poloviny minulého roku, kdy nebyla vyhlášena insolvence, ale soud už obstavil vlastně majetek té družstevní záložny a oni v podstatě půl roku se vůbec nemohli dostat ke svým penězům, a protože ještě nebyla vyhlášena insolvence, tak fond pojištění vkladů ještě nevyplácel náhrady, které vyplácí teďka od ledna. To znamená, vzniklo tam nějaké půl až třičtvrtěroční vakuum, kdy nikdo nevěděl jestli a kdy se ke svým penězům dostane.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A povězte mi tedy, už jsme v tom okamžiku, kdy zjišťujeme, že náš finanční ústav, ať je to ten nebo ten, má své potíže a tím pádem my také máme potíže, jak tedy postupovat, co je ta chronologie kroků, které máme udělat, nepoplést a dodržet, abychom se ke svým penězům, nebo alespoň k jejich části dostali co nejdříve?

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Tak, ty výplaty se samozřejmě také řídí zákonem, ono paradoxně je to, pokud teda zase opakuji, mám ty své peníze v produktu, který je pojištěn u Fondu pojištění vkladů, tak je to v podstatě velmi jednoduché, protože mi nezbývá než čekat. Aktuálně Fond pojištění vkladů je schopen plnit do výše 100 tisíc euro nebo ekvivalentu, pokud bych měl být konkrétní, tak teďka v případě toho Metropolitního spořitelního družstva se to bere ke dni, kdy v podstatě byla doručena nebo bylo doručeno rozhodnutí o insolvenci, to znamená bere se to kurzem devizového trhu, ten byl, to bylo 27. prosince, ten byl 27,44, to znamená k tomu dni se tento kurz zafixuje a náhrady se vyplácejí do maximální výše 2 miliony 744 tisíc korun a samozřejmě do 100 % na jedno rodné číslo v rámci té instituce, popřípadě IČO, pokud je to právnická osoba. To znamená, pokud se něco takového stane, tak Fond pojištění vkladů je povinen zahájit ty výplaty prostřednictvím některé z bank, aktuálně ty banky, přes které se realizují výplaty, jsou od roku 2013 dvě, je to Česká spořitelna, která aktuálně teda vyplácí právě to Metropolitní spořitelní družstvo a GE Money Bank, to jsou dvě banky, přes které Fond pojištění vkladů toto realizuje. Takže do 20 pracovních dnů po doručení vlastně rozhodnutí o insolvenci je Fond pojištění vkladů povinen zahájit výplaty, a ty výplaty trvají po dobu 3 let, to znamená není potřeba se hned druhý den někam dostavit a mám na to týden a pak už nic, ne, po dobu 3 let je povinen tyto náhrady vyplácet.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem teda se zeptám, a po těch 3 letech to propadá?

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Po těch 3 letech, ano, mi ten nárok zaniká, ten případ se uzavře a už v podstatě jakoby ten nárok mi samozřejmě zanikne.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže rozhodně nepropadnout k tomu pocitu, že vlastně mám tedy ty peníze deponovány jenom jinde, ne, není tomu tak.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Ne, ne, ve vlastním zájmu je dobré dostavit se co nejdříve, ty 3 roky si myslím je dostatečná lhůta jakoby pro kohokoliv, aby se o své peníze přihlásil.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Chtěla bych vidět toho frajera, který by je tam tedy nechal ty 3 roky. Myslím si, že toto nehrozí, ale pro jistotu.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Já si jenom, když jsme v téhle té diskusi, tak si pamatuju, když Česká spořitelna vlastně rušila ty staré, staré vkladní knížky a převáděla to ty peníze, tak tam bylo asi tak nějakých tuším 5 miliard korun, o které se nikdo nepřihlásil. Takže je docela dobře možné, že existuje takový v uvozovkách frajer, který se v průběhu těch 3 let buď již na to zapomněl, nebo tam dojde, většinou je to nějaké opomenutí a nebo dojde k nějaké situaci jako třeba dědictví, které se třeba táhne dlouhou dobu nebo to dědictví v podstatě nemá jakoby nějakého přímého dědice a pak samozřejmě ty nároky potom propadají a ...

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Opravdu propadají, nebo je to přece jenom asi je to právnický oříšek, asi se to pak musí nějakým způsobem řešit.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Ano, není to tak jakože by si ta instituce mohla ty peníze nechat, to určitě ne.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Protože jinak já bych si dala pozor a ten třetí rok bych se s dovolením přihlásila, ale tak to asi nebude, viďte. Pojďme se dál vydat do kampeliček a do bank, které mají potíže a my s nimi.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Tak v okamžiku, kdy se něco takového stane, tak do těch 20 dnů Fond pojištění vkladů je povinen začít s tou výplatou. Dobrá zpráva je, že není potřeba nikde nic vyplňovat, není potřeba se nikde registrovat, ústav sám, který vlastně je v té insolvenci, tak je povinen do 8 pracovních dnů sám poskytnout veškeré informace o pojištění vkladech, to znamená jména, částky Fondu pojištění vkladů, ten má dalších 12 dnů na to, proto je těch 20 dnů, aby to poskytl té instituci, která vlastně se stará o tu výplatu, a zajistil vlastně tu koordinaci té výplaty. Ne každá pobočka dneska České spořitelny to vyplácí. Je potřeba se podívat na seznam těch poboček a dostavit se na tu správnou.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Když dovolíte, Zdeňku, my se samozřejmě tomuto tématu budeme věnovat i za malou chvíli, ale ještě dáme prostor, aby se k nám dovolali nebo nám napsali naši posluchači. Dovolat se můžete na 221552525 nebo 2424, nebo nám pište na mail jejakaje@rozhlas.cz, SMSky směrujte na adresu R2 JEJAKAJE text vašeho dotazu na číslo 9077704. Milí posluchači, pokud máte o své vklady strach, pokud máte takový ten zvláštní svíravý pocit kolem žaludku, tak se ho zbavte tak, že se zeptáte Zdeňka Simaichla a on vám dobře poradí a nebo vás možná i uklidní.

/ Reklama /

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, téma naší rubriky Rodinné finance je dnes Fond pojištění vkladů a jak dostat peníze ze zkrachovalé banky či kampeličky. Zdeněk Simaichl vám muž mnohé poradil, ovšem vy samozřejmě máte své potíže a své otázky, proto k nám voláte a já zvedám telefon a ptám se, kdo tam, dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den, zdravím Český rozhlas.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
My vás též.

osoba
--------------------
Stálá posluchačka, přeju hodně zdraví a prosím, když mám u ČSOB několik produktů tedy, tak prostě možná, že jsem přeslechla, ČSOB snad nebyla jmenovaná nebo patří to také pro ČSOB, to pojištění? A když je několik produktů, jsou všechny ty produkty pojištěné, nebo musím se o to důkladněji zajímat? Co mě nabídli?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme mnohokrát za otázku a Zdeněk Simaichl kýve velmi chápavě, takže určitě ví, co vám řekne.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Také přejeme hodně štěstí, jenom skutečně potvrdím, že ČSOB dneska jmenovaná nebyla, takže můžete být klidná. V každém případě pokud nějaký ústav a ze zákona jsou to všechny banky, je to dneska 18 bank, 5 stavebních spořitelen a v podstatě po těch dvou kraších minulý rok, je to 11 družstevních záložen, to znamená celkem nějakých 34 institucí dneska je pojištěných u Fondu pojištění vkladu. Tak v každém případě ne každý produkt je pojištěn. To, co je pojištěno, to znamená veškeré vklady fyzických i právnických osob v české, ale i v cizí měně, to je důležité, je to včetně úroků. A ty úroky se počítají vlastně k tomu dni, kdy bylo doručeno to rozhodnutí o insolvenci, to znamená, pokud někde mám nějaký termínovaný vklad, například v tom například právě Metropolitním spořitelním družstvu, tak ty úroky v podstatě dostanu za celý rok až k 27. 12., kdy to bylo doručeno a je to teda pojištěno včetně úroků. To je to, co jsem chtěl říci. Těmi vklady, nebo to, co je pojištěno, se myslí zejména zůstatky na bankovních účtech, termínovaných vkladech, spořících účtech nebo vkladových vkladních knížkách a podobně. Nicméně je zde samozřejmě i skupina produktů, které pojištěny nejsou, a to jsou zejména nějaké směnky, cenné papíry, to znamená akcie, dluhopisy nebo i také otevřené, podílové listy v otevřených podílových fondech, různé mezibankovní vklady a potom instituce jako jsou třeba penzijní fondy nebo pojišťovny, ty samozřejmě také pojištěny nejsou.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ani penzijní fondy?

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Ani penzijní fondy, přesně tak. Takže na to pozor. A pokud mám více produktů v rámci jedné banky, tak v okamžiku toho krachu se provede sčot a vyplácí se vlastně jednou částkou ze všech těch produktů, a pokud ta částka je menší než v tomto případě teda těch ekvivalent 100 tisíc euro, tak je všechno v pořádku, dostávám všechno v maximální výši včetně úroků do těch 100 %. Pokud ale je ta částka vyšší než 100 tisíc euro, tak dostanu pouze tu limitní částku, to znamená v případě Metropolitního spořitelního družstva těch 2 miliony 744 tisíc a ten zbytek už musím v podstatě dát nebo přihlásit jako pohledávku v insolvenčním řízení a samozřejmě dostanu se do takového dlouhého hada včetně různých státních institucí a podobně, které mají přede mnou přednost, takže je otázka, co z těch peněz potom vlastně ještě uvidím nebo neuvidím.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta představa mě až rozněžněla a zasnila jsem se nad částkou vyšší než 100 tisíc euro. Zvedám dalším telefon a ptám se, jaké potíže a otázky máte vy, dobrý den?

osoba
--------------------
Dobrý den, tady Richterová, omlouvám se, jestli to není přesně k tématu ta moje otázka, jenom jestli je pojištěná i Česká spořitelna? A není mi jasné, jak to, že naše úroky jsou tak velice malé, já nevím, já to plácnu, dejme tomu 2 koruny a z toho ještě 20 haléřů úroky. Vím o případu z dřívějších dob, ne, že bych chtěla, aby se vrátily dřívější doby, že jeden pán žil vyloženě jenom z úroků. Tak jak je možný, že teďka jsou ty úroky tak strašně malý, to je úplná hanba.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Richterová, my vám děkujeme za otázku i za váš příspěvek a určitě k té České spořitelně, Zdeňku, máte co říct.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Česká spořitelna je samozřejmě pojištěná jako každá banka ze zákona v tomto státě. Dobré tady u toho pojištění je, že tam nejsou rozdíly, protože říkám, to pojištění je jenom jedno, to znamená není potřeba nikde lítat a hledat, které to pojištění by bylo lepší a kolik to vlastně stojí a podobně.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to ánblok.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Je to ánblok, přesně tak. Co se týče těch úroků, tak ono samozřejmě jsou úroky, které jsou na konzervativních vkladech, které jsou samozřejmě velmi nízké a je to dáno v současné době tím, že máme nízkou inflaci a i to inflační očekávání není příliš velké a samozřejmě i základní sazby, které vyhlašuje Česká národní banka, ze kterých všechny ostatní sazby vycházejí, tak jsou také velmi nízké. To znamená není na těchto konzervativních účtech není dobré a není ani moudré očekávat žádné velké zhodnocení. Pokud chci samozřejmě větší zhodnocení, tak to tady chci žít z těch úroků, jak tady naše posluchačka říkala, tak je to také možné, ale už podstupuji nějaké riziko. A teď to riziko je zase přímo úměrné tomu produktu, do kterého investuji. Existují v podstatě základní třídy a ty jsou pak různě strukturované a pak dále, je to poměrně ...

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A je to zcela trošku jiné téma.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Je to jiné téma, ale v každém případě i dneska lze ještě žít z úroků při relativně snesitelném riziku, ale nebavíme se tady právě o těch bankovních účtech, termínovaných vkladech a podobně a je to samozřejmě i o té částice, kterou mohu investovat a kterou mohu uložit.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Žít z úroků, zase jsem se zasnila. Vy máte na mě dneska trošku špatný vliv. Zvedám poslední telefon a ptám se posledního posluchače dnešního dopoledne jakou má otázku. Dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den. Tady je posluchačka ze středních Čech. Já bych chtěla poděkovat panu Simaichlovi za jeho široký rozhled v oblasti financí našich soukromých i vlastně ...

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Přidávám se, děkuju.

osoba
--------------------
... a za jeho krásný projev vůči nám srozumitelný. A chtěla bych poprosit o takovouhle otázku. Kdysi zkrachovala nebo do konkurzu byla přivedena Družstevní stavební záložna v Praze a v současný době po letech, kdy už tedy člověk nevěděl, co se děje, přišla výzva od jakéhosi správce, kde je podepsaný i pán vykonávající funkci správce podstaty nebo správce konkurzní podstaty s tím, že mě žádají teda o číslo účtu, na který ještě by mohla být poukázána nějaká zbylá pohledávka s odvoláním na číslo jednací a na Městský soud v Praze, který to rozhodl. V dubnu jsem to tam odeslala doporučeným dopisem, zkouším volat i na číslo, které je tady uvedené a pořád to tam nikdo nebere, takže nevím, jestli vůbec to existuje. Má cenu obrátit se ten Městský soud nebo jak postupovat v tomhle tom případě?

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Tak, já děkuji. V tomto případě bych se obrátil přímo na toho správce konkurzní podstaty, protože to je člověk, který rozhoduje vlastně o všem, co se bude dít s majetkem té Družstevní záložny včetně právě té dodatečné nebo té výplaty, o které jste hovořila. To znamená v každém případě bych se snažil spojit s tím správcem, popřípadě s úřadem, který ten správce reprezentuje.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, Zdeňku, já vám mockrát děkuju. Našim posluchačům slibuji, že dotazy, které nám poslali písemně, zodpovíte za domácí úkol, aby věděli, protože jsou rovněž důležité. My se musíme už loučit. A jenom, Zdeňku, naše posluchačka říkala, že má pocit, že vy víte všechno, prosím vás, já jsem říkala, že Gilberd Bécaud je muž tisíce ohmů a myslela jsem si, že je to správně, že je to jednotka odporu a posluchači mi píšou, že je to tisíců voltů nebo sta tisíc voltů, nevíte to také, když víte všechno?

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Nevím, ale v takovém případě existuje internet, který už skutečně ví všechno. A já jsem zrovna nedávno slyšel takovej docela vtípek, kterej mě pobavil, kdy se wikipedie, facebook a ještě jedna, google tuším hádají, kdo z nich je důležitější a wikipedie říká: "Já jsem důležitá, protože všechno vím." Google říká: "Já si zas všechno najdu," a facebook říká: "Já zas každého znám," a do toho jim vstoupí elektřina a říká: "Tak se všichni uklidníme."

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To je výborné a je to zároveň pozvánka z zítřejšímu mému pořadu Kupředu do minulosti, která se věnuje blackoutu. Zdeňku, moc vám děkuji za naše píšící posluchače Martina, paní Krejčovou, Tomáše, slibuju, že jim odpovíte a vám, milí posluchači, děkuji. Zdeňku, my se uslyšíme opět za 14 dní.

Zdeněk SIMAICHL, ekonomický expert
--------------------
Také děkuji, na shledanou.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Mimozemští roboti, červí díry, kosmické elektrárny... je lepší být ve střehu.

Tomáš Vacek, šéfredaktor a moderátor Rádia Junior

Tomáš Vacek

Komplet 3CD Vladana a Prasopes

Koupit

Co se stane, když se desetiletá holka rozhodne být intergalaktickou strážkyní? Sci-fi seriál o útěku z domova, vzpouře strojů a přátelství s jedním zvláštním kouzelným zvířetem.