Ivan Hoffman: "Boj s korupcí je třeba vést z principu, protože tu nevymýtí nikdy nikdo"

21. říjen 2013

S komentátorem Ivanem Hoffmanem jsme probírali blížící se volby. Čím jsou zajímavé a čím se strany snaží upoutat pozornost voličů? Má předvolební kampaň nějaké výrazné téma? Hovořili jsme také o financování politických stran.

Důležitost reklamy
Jsou blížící se volby spíš o programech nebo o osobnostech? „Žádná z kandidujících stran nenabízí zásadní změnu společenského systému a je otázkou, zda ji vůbec občané chtějí. To je krok do neznáma, kterému se většina vyhýbá. To politi vědí, proto jejich programy nabízejí podobné zboží. Každý ho jen trochu jinak zabalí. Zásadní programové rozdíly mezi stranami nejsou, i když se to snaží tvrdit. Proto je stále důležitější marketing a reklama. Tato schopnost rozhoduje o výsledku voleb především.“

Máme právo, ne povinnost
Staly se volebním bojištěm také sociální sítě? „Myslím, že jejich role se přeceňuje. O výsledku voleb bude rozhodovat mnohem více faktorů. Jednoduše proto, že lidé sledují rozhlas, televizi nebo tisk. Navíc si myslím, že před těmito volbami nehraje roli pouze to, jak se volič rozhodne, ale to, jestli k volebním urnám vůbec půjde. Jít volit není povinnost, ale právo. Myslím, že je dobré to připomenout.“

Boj s korupcí
Má kampaň nějaké výrazné téma? „Korupce je téma věčné. Při zmínce o finančních částkách si představujeme všechno, co by za ně mohlo být. Nikdo si ale neumí představit, jak dobře by s těmito prostředky politikové dokázali hospodařit. Jinými slovy, jestli by zase nezmizely někde jinde. Boj s korupcí je potřeba vést hlavně z principu, protože tu nevymýtí nikdy nikdo. To je stejné jako boj s hloupostí, který se musí vést, i když je marný.“

Ivan Hoffman
(* 27. listopadu 1952, Martin, Československo) je bývalý slovenský písničkář, fotograf a samizdatový vydavatel časopisu Fragment-K.
Nyní český novinář, žurnalista, moderátor a rozhlasový komentátor Dvojky Českého rozhlasu.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: iho
Spustit audio