Iva Holmerová: Tradiční čínská medicína vs. tradiční české lázeňství

12. duben 2016

Do několika let by v ČR měly vzniknout další kliniky s tradiční čínskou medicínou. Mají být plnohodnotnou součástí moderní léčby? Stejně jako třeba lázeňství, které (taky?) není založeno na důkazech?

„V jiných evropských zemích je čínská medicína spíš paralela k té obvyklé, západoevropské. Je to otázka organizace péče,“ popisuje Iva Holmerová. „Zpravidla to bývá tak, že alternativní metody nejsou zařazeny do systému veřejného financování. Jsou to spíše soukromé aktivity.“

Vědecky ověřené taj-či

Důležité pro správné, kritické posouzení čínské medicíny je podle ní rozlišování jednotlivých metod. „Čínská medicína má mnoho metod, pro které hovoří dostatek vědeckých důkazů.“ Třeba některé přístupy akupunkutury. Anebo cvičení taj-či a jeho význam v prevenci.

„Taj-či má mnoho studií prokazujících jeho velmi pozitivní efekt na zdravotní stav starších lidí. Dokonce na kognitivní stav,“ hodnotí gerontoložka. Připomíná fakt, že samy naše lékařské společnosti nedodržují, co hlásají. Stejně jako naše Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Neověřené lázeňství

Deklarují, že používáme medicínu založenou pouze na vědeckých důkazech (výsledky lékových a kontrolovaných studií o efektivnosti dané léčby.) „Ale existují oblasti léčby, kde příliš nestavíme na těchto vědeckých důkazech.“ Například následná péče bez výsledků funkčního hodnocení.

Mariánské lázně, kolonáda

„A potom to naše slavné lázeňství, rodinné stříbro… Je to úžasné odvětví cestovního ruchu a wellness. Ale mnohé metody tam nejsou založené na důkazech. A přesto jsou celkem štědře hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nejde ale spíš o podporu regionu a cestovního ruchu?“

Hrazení z veřejných peněz

I když Holmerová potvrzuje úspěchy některý čínských metod, stejně pochybuje, jestli by i tyto „potvrzené“ metody měly být součástí veřejného zdravotního pojištění. Jednoznačně problematické je pak pro ni užívání herbálních, bylinných přípravků, kde je často problém třeba i s definováním jejich složení.

Nejsem zcela proti existenci čínské medicíny. Je to zcela jiný, alternativní proud medicíny. V mnohém třeba i luxusní, wellnessově zaměřený. Je to volba každého člověka, jak se rozhodně využít své vlastní prostředky na zdraví. Nezpochybňuju ty metody, ale zatím… Může se to změnit.

Iva Holmerová

„Navíc když tu máme velmi precizní lékovou politiku založenou na přesných studiích.“ Má teda čínská medicína dostat prostor na akademické půdě, aby se prokázala? Čínští lékaři podle naší legislativy totiž nejsou lékaři (nemají lékařskou fakultu a aprobaci).

„V akademické medicíně máme mnohé co dohánět. Zejména v souvislosti se stárnutím populace a s obory, které s tím souvisejí. A zařazovat čínskou medicínu do akademické medicíny je teď více než problematické,“ uzavírá gerontoložka Holmerová.

autoři: zis , rota , Iva Holmerová
Spustit audio