Invazní rostliny na vzestupu

11. listopad 2008

Problém invazních rostlin je skutečně naléhavý, dokazují to mimo jiné i závěry jedné z velkých mezinárodních konferencí, která se během posledního zářijového týdne konala v Praze.

Invazní rostliny mají jedno společné, patří mezi tzv. antropofyty neboli rostliny zavlečené ze svých původních areálů díky činnosti člověka. Člověk je však většinou zodpovědný jen za první fázi invaze, za zavlečení. Některé druhy jsme si přivezli záměrně, třeba okrasné a parkové rostliny. Většina z nich se ale šíří bez toho, aby se vůbec nějakého pozvání dočkala. V druhé fázi již bere rostlina novou vlast útokem. Dochází ke zplanění, při němž se rostlina rozšíří mimo místa, kam byla zavlečena. Invazní rostliny rády kopírují lidské trasy - silnice a cesty obecně, lidská sídla a jejich okolí, zejména skládky a rumiště.

Šíření jde invazním druhům velmi snadno, většinou totiž rostou a rozmnožují se snadněji než druhy původní. V poslední fázi dojde k masivnímu rozšíření, během něhož začne invazní druh v novém prostředí zcela dominovat a úplně potlačí původní charakter ekosystému. K takovým rostlinám patří například bolševník velkolepý nebo křídlatky, které vytvářejí rozsáhlé souvislé porosty. V nich neroste prakticky nic jiného.

Máme však vůbec možnost bránit se rostlinným invazím? Ochránci se shodují, že vůbec nejdůležitější je osvěta. Neinformovaný člověk totiž invazní druh nerozpozná, a snadněji pak bude nevědomky přispívat k jeho šíření. Většina takových rostlin totiž skutečně lahodí oku. Konec konců byly z tohoto důvodu k nám také zavlečeny. Dalším preventivním opatřením je monitorování míst, která slouží jako ohniska rozšiřování invaze, jako jsou skládky či místa v okolí velkých staveb, čekající na rekultivaci. Takovou práci však již mohou vykonávat pouze vyškolení odborníci. Selže-li však prevence, je třeba začít čelit nevítanému vetřelci aktivně. K likvidaci lze použít starou dobrou ruční metodu nebo spojit síly s chemií a nemilosrdně vystříkat celou oblast herbicidy.

Převzato z pořadu 21. století, ČRo 2 - Praha.

autor: Roman Víšek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.