Hvězdný prach s Blankou Bohdanovou

Blanka Bohdanová
Blanka Bohdanová

Nad nahrávkami z rozhlasového archivu rozmlouval v roce 2009 Jaromír Hanzlík s Blankou Bohdanovou.