Host: Vladislav Dudák, filozof, pedagog autor řady publikací