Host: Ludvík Ambruster, kněz, vědec a pedagog

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02912355.jpeg

Profesor Ludvík Armbruster působil dlouhá desetiletí jako profesor filosofie na jezuitské universitě v Tokiu. Svůj životní příběh popsal i v knize Tokijské květy.

Po roce 1989 se zapojil do obnovy řeholní provincie řádu Tovaryšstva Ježíšova v České republice. Moderuje Jitka Novotná.