Host: lingvistka Mirjam Friedová

13. září 2020

Byla první ženou ve funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jakou nemocí z povolání trpí lingvisté? Souvisí jazyk se způsobem myšlení? 

Mají šanci na úspěch pokusy o vytvoření jednoho univerzálního jazyka? Co mají společného hudba Johanna Sebastiana Bacha a jazyk? Moderuje Zbigniew Czendlik.

Spustit audio