Host: Kristýna Dolejšová, autorka projektu „Za normální holky“

8. březen 2020

Jak její projekt vznikl? Proč mladé ženy v době sociálních sítí někdy tak obtížně nacházejí cestu k sobě samé? Jak vnímají problémy svých dospívajících dcer jejich otcové?

Co všechno zmůže obyčejný úsměv? Moderuje Zbigniew Czendlik.

Spustit audio