Host: Karel Černý, historik, přednosta Ústavu dějin lékařství 1. LF UK

5. únor 2020

Jak velké dobrodružství představují dějiny medicíny? Kudy vedla cesta k jeho historickému koníčku - kuchařským knihám v archivech? Moderuje Marie Retková. 

Spustit audio