Host: choreografka Ivanka Kubicová

Ivanka Kubicová, choreografka
Ivanka Kubicová, choreografka

Moderuje Jitka Novotná.