Gondík

O původu příjmení
O původu příjmení

Příjmení Gondík pochází podle Dobravy Moldanové stejně jako příjmení Gonda a Gondáš z maďarské domácké podoby německého rodného jména Konrád. U Milana Majtána nacházíme jiný výklad, u příjmení Gonda a Godnáš píše význam „pasáček vepřů“. A Ruth Bondyová uvádí ve své knize o jménech Židů v Čechách a na Moravě i přezdívku Gonda odvozenou od rodného jména Egon. U nás je příjmení Gondík velmi vzácné, v celé ČR žije v současnosti pouze 16 jeho nositelů, z toho 9 v Sokolově.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 56; R. Bondyová, Rodinné dědictví, Praha 2006, s. 26 (Gonda); M. Majtán, Naše priezviská, Bratislava 2014, s. 29 (Gonda, Gondáš)

Spustit audio
autor: Žaneta Dvořáková