Fyzikální pokus - tužka a rýže

1. březen 2014

Když nasypete do suché prázdné plastové lahve obyčejnou rýži, zapíchnete do ni tužku a pokusíte se ji vytáhnout, co se stane?

Podívejte se na naše video. Jste také překvapeni?

Vysvětlení pokusu: Rýže je sypký materiál, obsahuje velké množství zrníček. Jak zasouváme tužku do rýže, tak rýži zároveň trošku stlačíme. Zrníčka se napěchují do lahve. Při snaze tužku vytáhnout vznikne poměrně velké tření mezi tužkou a velkou spoustou zrníček. Třecí síla pak udrží tužku s rýží a celou lahví ve vzduchu, protože zrníčka se jakoby "opřou" o zúženou část lahve u hrdla.

Zkuste si to taky a přesvědčte se na vlastní oči!

V Meteoru vysíláme fyzikální pokusy od 1. února každý týden. Pokus s rýží jsme vysílali 1. března. Fyzik a učitel Tomáš Franc pomocí jednoduchých pomůcek, které má většina lidí doma, ukazuje základní fyzikální principy.

autor: Petr Sobotka
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...