O pořadu Folklor žije!

Od tradic k současnosti. Publicistický pořad s dokumentárními a reportážními prvky.

Pořad mapuje hluboké kořeny folkloru a stále živé tradice našich předků na území České republiky. Představuje tradiční kulturu v celém spektru jejích projevů, jako jsou hudební a taneční folklor, lidové zvyky a obřadnost, výtvarné a řemeslné umění nebo lidová slovesnost. To vše je i v 21. století živoucí součástí naší národní identity a nikoli pouze muzejní záležitostí nebo koníčkem hrstky podivínů.

Opakovaně se to potvrzuje v potenciálu oslovovat další mladé generace, které se s tradiční kulturou mnohdy hluboce identifikují, začleňují ji do svých volnočasových aktivit, ba co víc, do dnů svátečních i všedních. Snahou autorů pořadu je přenést posluchače do světa tradiční kultury poutavou dokumentární formou.

Připravuje kolektiv autorů:
Markéta Ševčíková
Eliška Pilařová
Karel Špalek
Dagmar Misařová
Michaela Vondráčková
Renata Šáchová
Radek Kříž
Klára Javoříková
Petr Slinták
Dita Hrubá
Zlata Potyková (režie)
Teresie Bečková (dramaturgie)

Historie:
Pořad jsme vysílali od listopadu 2017 do března 2019.