Ernyngr

O původu příjmení
O původu příjmení

Příjmení Ernyngr odborná literatura neuvádí. Nacházíme pouze obdobné příjmení Ernygr, které pochází ze složeného rodného jména se základem -ger (tj. „oštěp“), první část aran- znamená podle Josefa Beneše „orel“. Bylo by třeba vidět staré matriční záznamy kvůli možným jiným způsobům zápisu tohoto příjmení.

Nabízí se i možnost, že jde o obyvatelské jméno odvozené např. z názvu bavorské obce Kleinerdlingen (původní název této vsi byl Erningen) nebo že se jedná o zkomoleninu z německých místních jmen Ering (odtud by byl Eringer), Erding (odtud by bylo příjmení Erdinger) apod. V současnosti u nás již podle evidence obyvatelstva nikdo s příjmením Ernyngr nežije.

Použitá literatura:
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 156 (Ernygr)

Spustit audio
autor: Žaneta Dvořáková