Dvojka vysílá přímý přenos z Národní pouti na Velehradě

Ve státní svátek 5. července nabízíme přímý přenos slavnostní bohoslužby z Národní pouti na Velehradě. Slouží kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska. Slovem provází Jan Hanák.

POZOR! Bohoslužba začíná v 10:30 hodin a potrvá až do 12:00.
Díky svátku slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje pozveme k poslechu přímého přenosu slavnostní bohoslužby z Národní pouti na Velehradě.
Národní pouť je vyvrcholením "Dnů dobré vůle", které jsou pořádány u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů. Jejich cílem je postavit most mezi všemi lidmi dobré vůle (bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení nebo náboženského vyznání) a poukázat jak na hodnoty židokřesťanské kultury, tak na působení svatých Cyrila a Metoděje v našem geografickém prostoru, ba i na vznik české vzdělanosti a státnosti.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě 5. 7. 2011