Diskutovat něco, nebo o něčem?

9. červen 2014

Jak vyslovovat slovo diskuse a s jakou vazbou se pojí?

Otázka:
Dobrý den, několik desetiletí se diskutovalo „o něčem“. S příchodem polistopadové politické reprezentace se náhle začal objevovat tvar „diskutovat to“.

Dokonce už jsem několikrát spatřil v tištěných médiích výraz „diskuze“. Vzpomínám si, že nám bylo zdůrazňováno, že by se mělo zřetelně vyslovovat to „s“ na konci. Nebýval jsem špatný češtinář, tyto zmíněné věci nějak nechápu.

Se srdečným pozdravem
František B., Humpolec


Odpověď:
Vazba diskutovat něco, tedy spojení s nepředložkovým 4. pádem, se v češtině vyskytovalo již dříve, nepřišlo až po roce 1989. Tato vazba je zachycena už v Příručním slovníku jazyka českého, který vycházel v letech 1937 až 1957. V současné češtině se používá zejména v politickém a obchodním prostředí. Vazba diskutovat něco však není rozšířena natolik, aby závažně ohrožovala pozici vazby diskutovat o něčem.

Slovo diskuse lze podle současných Pravidel českého pravopisu psát diskuse i diskuze a v souladu s tím může toto slovo mít i dvojí výslovnost.

autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová