David Storch: Země ještě nějakou tu miliardu uživí. Už teď za to ale dost platíme

Varování světových vědců lidstvu: druhá výzva. Tak se jmenuje apel, který podepsalo víc než 15 000 vědců ze 184 zemí. Svůj souhlas by „s výhradami“ připojil i biolog. Na rozdíl od glykofosfátových pesticidů.

„Od roku 1992 se lidstvu nepodařilo, s výjimkou stabilizace ozonové vrstvy, dostatečně pokročit v řešení environmentálních výzev. Co je znepokojující, většina z nich se zhoršuje,“ píše se ve výzvě. Biologa Davida Storcha překvapil tak velký mediální ohlas, protože se ve výzvě nepíše nic nového.

Druhá výzva

„Je ale hodně dobře, že apel až tak neakcentuje klimatické změny, ale opravdu větší problém: populační růst na planetě.“ Storch ve výzvě, ve shrnujících datech, ale našel jeden zavádějící údaj o úbytku obratlovců. „Číslo asi správné nebude, protože sledovali jen ty, kteří ubývají. Ne všechny.“

Druhá výzva srovnává, co se na planetě událo za posledních 25 let a konstatuje, že lidstvo riskuje cestu do záhuby. Kritické křivky se týkají růstu lidské populace, úbytku pitné vody, ryb, ničení biodiverzity, ztráty lesních porostů anebo globálních klimatických změn. Obzvlášť závažné je pak odlesňování Země, přelidnění, rozvoj zemědělství, produkce skleníkových plynů a šesté velké vymírání druhů.

Hlavní problém: růst populace

„To, že současná populace přesáhla 7 miliard je pro planetu už dávno až příliš. Stojíme na hranici. Ale právě proto se začalo zemědělství zprůmyslňovat.“ K velké zelené zemědělské revoluci došlo podle Storcha už někdy v 60. letech. Jíme vyšlechtěné rostliny, půda je plná umělých hnojiv a pesticidů.

„Nějakou tu další miliardu lidí tak Země ještě uživí, problém je, za jakou cenu. Už teď platíme opravdu hodně, obrovskými změnami ekosystému,“ varuje. Právě o jednom (zřejmě) zdraví škodlivém glyfosátovém pesticidu se v posledních týdnech rozpoutala velká debata. Jeho odpůrci tvrdí, že je karcinogenní, požadovali jeho celoevropský zákaz používání.

pesticid

Zákaz pesticidů s glyfosátem?

„Důkazy toho, že opravdu škodí, se ale ukázaly jako nedostatečné. Podezření na karcinogenní efekt nebyl hodnověrně prokázán. Obecně ale podobné herbicidní prostředky považuji za špatné, přestože zemědělcům usnadňují práci. Místo toho, aby plevel pleli, tak ho raději otráví.“ Hlasování o zákazu glyfosátu bylo v Evropském parlamentu velmi bouřlivé. „Teď to nakonec vyšlo pro zachování pesticidu na evropském trhu, příště to třeba dopadne jinak.“