Data v albu, ne datumy v albumu

12. květen 2014

Podle četných posluchačských dotazů soudíme, že stálé potíže nám dělají slova přejatá z latiny a řečtiny. A není to jen jejich výslovnost, ale také jejich skloňování.

Mezi opravdu časté pochybení patří skloňování podstatných jmen zakončených na -um jako album, datum. Obě slova jsou běžná, často užívaná, bohužel nezřídka špatně.

Zapomíná se totiž na jejich zařazení k střednímu rodu, takže přecházejí ke skloňování mužskému, a tak slyšíme i ve veřejných oficiálních projevech tvary jako od toho datumu, navržené datumy místo toho data (podle vzoru město), navržená data.

Stejně se chová v povědomí mnohých uživatelů slovo album s chybnými tvary toho albumu či ty staré albumy místo tvarů s vynecháním zakončení -um, tedy toho alba, ta stará alba.

U jmen, která končí na -ium, takové chyby nebývají a skloňují se náležitě: do gymnázia, lapidária, krematoria, stadia, sympozia, ne do gymnáziumu.

autor: Jaroslava Hlavsová
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.