Cystická fibróza: Nový lék cílící na podstatu choroby dává pacientům obrovskou naději

9. duben 2023

Cystická fibróza je vzácné a těžké, geneticky podmíněné onemocnění. Představíme novinku v léčbě, lék, který mění chod a léčbu cystické fibrózy, protože cílí na podstatu onemocnění. Dává pacientům obrovskou naději na plnohodnotný život. Se svým příběhem přijde i Veronika, která se s cystickou fibrózou narodila. Hovořit budeme i s  Prof. MUDr. Pavlem Dřevínkem, Ph.D., přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, který se na testování nového léku podílel.

Spustit audio

Související