Cyril Höschl k tragédii na žďárské škole: Šlo o chorobný příznak. Nikoli o zlou vůli!

21. říjen 2014

Když někdo kvůli srdeční arytmii zkolabuje za volantem a způsobí smrt nevinným lidem, nikoho nenapadne to vnímat jako vraždu. Ale přitom to je důsledek chorobného příznaku. Stejně jako v případě zabití u psychózy.

„Motivy psychotika mohou být okolnímu světu naprosto nesrozumitelné. Ale z hlediska vnitřní logiky choroby jsou pochopitelné. Protože jde o chorobný příznak. Ne o zlou vůli,“ vysvětluje Cyril Höschl.

Slova dokládá hrůzným případem pacientky, která uvařila vlastní dítě v přesvědčení, že je ztělesněním ďábla. Po přeléčení si ale na vlastní (nepochopitelný) čin ani nepamatovala a těšila se za dítětem domů.


Schizofrenie
Je závazné duševní onemocnění charakterizované ztrátou kontaktu s realitou, a to buď halucinací, anebo bludem. Nejde úplně o rozštěpení osobnosti (Jekyll a Hyde), ale spíš o odštěpení modalit osobnosti: myšlení od emocí, myšlení od motoriky, motoriky od emocí. Schizofrenii tak doprovází hrůzné skutky s nulovou emotivitou, anebo třeba ztuhnutí těla v podivných polohách.

Emoční náboj

Pokud někdo pod vlivem jiné choroby (např. srdeční arytmie nebo spánkové apnoe), zkolabuje za volantem, způsobí dopravní nehodu a smrt nevinných lidí, nikoho to podle Höschla nenapadne vnímat stejně. Ale přitom je to také důsledek chorobného příznaku jako v případě psychózy.

„Nejvíce zavádějící je ten emoční náboj, který vede ke generalizacím,“ stěžuje si psychiatr. Ale vzápětí dodává: „Jenomže tam se to pochopení morbidity té motivace příčí zdravému rozumu.“

Kdo je oběť?

Höschl se všemi pozůstalými soucítí. „Když něco podobného prožijete, tak už do smrti váš život nebude stejný. A vím, o čem mluvím,“ naznačuje.

K takovému činu pod vlivem psychotické motivace dojde prý jednou, dvakrát za desítky let. „Duševně nemocní, a to i psychotičtí, jsou spíš častěji obětmi násilí než jeho pachateli.“

Riziko nejde eliminovat

Agresivita a násilné trestné činy mezi duševně nemocnými jsou podle psychiatra velice vzácné. „Jsou jen o málo pravděpodobnější než u ostatní populace. A to ještě většinou, přistoupí-li k tomu zneužívání drog.“

Diskutovat nad novými bezpečnostními opatřeními na školách je podle Höschla zbytečné. „Svět je svým způsobem nepředvídatelný,“ říká. „My můžeme naznačit, jak takové riziko snížit. Ale nikdo ho nemůžeme eliminovat.“

Pomůže reforma psychiatrie? A jak psychiatrii prospěla Sally Jiřina Hanušová, od jejíž smrti uplyne 22. října 2014 už 15 let? Poslechněte si ze záznamu v iRadiu.

autoři: zis , Cyril Höschl , rota
Spustit audio