Co znamená a jaký původ má rčení „danajský dar“?

19. březen 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Henri-Paul Motte: Trójský kůň
0:00
/
0:00

Dar zrádný, zhoubný nebo nevýhodný, který obdarovanému způsobuje jen potíže, nepříjemnosti nebo ztráty. Proč ale zrovna „danajský“? Odpověď najdete v antické mytologii.

Na západním pobřeží Malé Asie poblíž Helléspontu, dnešní Bospor a Dardanely, vévodilo kraji hrdé město Trója. Jeho korunní princ Paris, známý svými soudy, v něm ukryl krásnou Helenu, kterou unesl ze Sparty. Její manžel Meneláos sebral vojsko a jel si pro ni. A byla z toho trójská válka.

Kdo byli Danaové?

Dopodrobna ji ve svých eposech popsal Homér, který taky pro Řeky používal jméno Danaové.  Danaos, syn egyptského boha Béla, byl pánem Libye a Argu a praotcem kmene Danaů. A nebojácní Danaové, tedy Řeci, po mnoho let Tróju obléhali.

Byl mezi nimi třeba mytický hrdina Achilles anebo ithacký král Odysseus, který po deseti letech patové situace přišel se lstí. Navrhl nechat to koňovi, sbalit se, odplout a u Tróje nechat jen obrovitého dřevěného koně. Velkého tak, aby se do něj mohl ukrýt i se svými vojáky.

Trojský kůň

„Bojím se Danaů, i když dávají dary. Jsou lstiví a proradní,“ varoval kněz Láokoón. Ale Trójští na něj nedali, a dokonce část hradeb zbořili, aby obrovského koně do města dostali. Láokoón popadl kopí a na koně zaútočil. Z moře se ale vynořili dva hadi a kněze i s jeho dvěma syny zardousili.

Trójané si to vyložili tak, že ho bohyně Athéna potrestala za to, že vztáhl ruku na jejího koně. A s velkou slávou vtáhli gigantickou sochu na rynek. Začali slavit, víno teklo proudem, a když byli všichni pod obraz, Odysseus i s kumpány vylezli z koně, všechny pobili a město zapálili.

Tak po deseti letech skončila horoucí láska Parida k Heleně a trójská válka. Nikoli mocí, ale lstí. A mohl za to ten danajský dar.

Původ i význam slov a rčení

Ve starších dílech pořad odhaloval taky původ a význam českých přísloví, pořekadel, mudrosloví nebo biblických rčení a citátů. Proč se říká „achillova pata“? Jaký je původ slova „ahoj“? A co ve skutečnosti znamená slovo „republika“ nebo rčení „nosit sovy do Athén“? To všechno uslyšíte v pořadu Slovo na zlato.

autor: Dan Moravec
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Mimozemští roboti, červí díry, kosmické elektrárny... je lepší být ve střehu.

Tomáš Vacek, vedoucí Programu celoplošné stanice

Tomáš Vacek

Komplet 3CD Vladana a Prasopes

Koupit

Co se stane, když se desetiletá holka rozhodne být intergalaktickou strážkyní? Sci-fi seriál o útěku z domova, vzpouře strojů a přátelství s jedním zvláštním kouzelným zvířetem.