Co je a není spisovná čeština? Kdo mluví správně česky?

31. květen 2017
Čeština

Co dělá češtinu spisovnou a co ji odlišuje od té nespisovné? A co s cizími slovy? V Kávě o čtvrté odpovídal Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Co je spisovná čeština? „Je to nejrozšířenější prestižní útvar, kterému je věnována institucionální péče. To znamená, že je podrobován vědeckému zkoumání,“ vysvětluje Martin Prošek.

Jak často se mění kodifikace a pravidla?

Čeština je pestrá a má tři vrstvy: hovorovou, neutrální a spisovnou. „Pokud si nejste jisti, nahlédněte do kodifikačních příruček, jako jsou mluvnice nebo pravidla. Obecně lze doporučit cokoli z produkce Ústavu pro jazyk český.“ Jak často se kodifikace a pravidla mění?

„Není tam pevný interval. Záleží to na společenské atmosféře a vývoji jazyka. A vyvíjí se nejen jazyk, ale i svět kolem nás, takže bychom nemohli pojmenovávat nové věci novými slovy.“ Prokeš zdůrazňuje, že jazyk zakonzervovat nelze. „Bylo by to jazykové inženýrství.“

Anglických slov v češtině zas tolik není

A co různá klišé jako: budeme se soustředit nebo je to o něčem? „V poradenské praxi to jsou evergreeny. Nahrazují košatější a kultivovanější vyjádření. Místo *divadlo je o emocích* bychom mohli říct, že *divadlo jitří naše emoce*.“

Spousta lidí má pocit, že současná čeština je zahlcená anglickými slovy jako manažer, marketing, casting či show. „Jsou to slova nápadná, protože jsou nová. Jsou oblasti, kam pronikají více, ale když se podíváte do běžných časopisů, zjistíte, že jich tam moc není,“ uklidňuje Martin Prokeš.

Co soudí o vulgaritách? Proč není ve slovnících slovo kolovna, tedy místnost na ukládání kol? Poslechněte si v rozhovoru. Více informací o češtině najdete taky na webu Česky a hezky.