ČNB určila systémové banky, jejichž krach by ohrozil ekonomiku

24. říjen 2013

Hostem ve studiu Dvojky byla ekonomická publicistka Světlana Rysková. Česká národní banka vybrala banky, jejichž krach by mohl ohrozit ekonomiku. Které to jsou a bude Česká národní banka např. regulovat přísněji kampeličky?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, je pátá minuta po 10 hodině, vy jste se ocitli uprostřed dopoledního vysílání a je tady rubrika Rodinné finance dnes se Světlanou Ryskovou, přeji krásné dopoledne.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Hezké dopoledne.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Světlano, vy jste uvěřila novinářům, která vyinvestigovali, abych tak řekla srozumitelně hezky česky, že Česká národní banka vybrala banky, jejichž krach by mohl ohrozit Česko, a to je taková směs pocitů a dohad, které tato informace vyvolává, protože my tím pádem nevíme, jestli ty banky jsou skutečně v situaci, kdy by jim ten krach hrozil a co by se tedy stalo s námi střadateli, vkladateli drobnými střadateli, kdyby skutečně k této situaci došlo. Takže co je na té informaci pravdy a co by nás čekalo, pokud na ní něco pravdy je?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Naštěstí jenom ten titulek je takový bych řekla trochu znepokojující, že Česká národní banka určila systémové banky, jejichž krach by ohrozil ekonomiku. Zatím si myslím, starosti si dělat nemusíme, ostatně sama Česká národní banka ujišťuje, že i přes to opatření, o kterém se zmíním tedy, český bankovní nebo bankovní sektor v České republice je bezpečný a stabilizovaný a v podstatě za tím znepokojujícím trochu titulkem se skrývá jenom to, že se budou uplatňovat další pravidla, která předepsala Evropská unie po finanční krizi na větší regulaci bank. Takže zjednodušeně řečeno tedy i Česká národní banka jako centrální banka má právo nařídit od příštího roku, aby banky zvyšovaly reservy a ona vybrala tedy ty 4 klíčové banky systémové, o nichž si skutečně myslí, že jsou tak velké, že kdyby se v nich něco dělo, tak to může ohrozit nejen drobné střadatele, ale i celou českou ekonomiku. A podle vyjádření viceguvernéra pana Vladimíra Tomšíka jim pravděpodobně zvýší jednu z těch reserv více než těm ostatním bankám a sice asi o 1 až 3 %, komentuje to jak centrální banka, tak analytici, že se v podstatě nic pravděpodobně hrozného dít nebude, protože ty banky mají dostatečné reservy, aby to navýšení udělaly a pravděpodobně to tedy ani nijak nepromítnou do poplatků klientům nebo nějakých jiných nepříjemností, které by dopadly na klienty. Takže vlastně pro jak jste říkala běžné střadatele, drobné klienty se tím v podstatě nic nemění zásadního, je to otázka regulace bankovního sektoru. Nicméně já bych při té příležitosti zmínila jinou část, ne bankovního, ale finančního sektoru, kterou jsou družstevní záložny, a to také v souvislosti s děním, které možná posluchači zaznamenali minulý týden. Protestovali před Českou národní bankou členové metropolitního myslím, že Metropolitní spořitelní družstvo, se to přesně jmenuje, je to tedy družstevní záložna, a sice proti tomu, že v této družstevní záložně se vede šetření už od května. Oni se samozřejmě nemohou dostat ke svým penězům a protestovali jednak proti tomu, jakým způsobem se to šetření vede, že tedy jejich družstvo je nevinné a tak dále a také, protože mají blokované ty svoje reservy vlastně jako životní třeba už velmi dlouhou dobu, už vlastně 5 nebo 6 měsíců.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Světlano, ve světle toho, co jste mi teď před malou chvílí řekla, kdy jste nás vlastně vašimi ústy nás vlastně uklidnila, Česká národní banka, tak mám pocit, že tato poradna by mohla skončit, všechno je v pořádku. Přesto mi ta přísnější regulace navzdory tomu, že je to zřejmě pravděpodobně nařízení z Evropské unie, trošičku zní jako svého času zpravodajství v Černobylu byla v okamžiku výbuchu radiace nulová a nadále bude klesat. Já si myslím, že jestliže si Česká národní banka dá tu práci a bude přísněji tedy regulovat 4 velké banky, tak mě by to úplně přece jenom jako v klidu nenechalo a chci se zeptat ještě, bude Česká národní banka řekněme třeba regulovat přísněji i tyto kampeličky, když jste tady vzpomenula ještě tuto záležitost?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Trefila jste úplně hřebíček na hlavičku, protože Česká národní banka upozorňuje už asi 2 roky na to, že ten sektor se stává rizikovým. Můžeme se potom zmínit, proč nebo jak je to zdůvodňováno a skutečně na tento popud byl připraven nový zákon, který přísněji reguluje kampeličky. Bohužel tedy, rozpadla se nám minulá vláda, která ho jaksi chtěla pustit do parlamentu, takže zákon nebyl projednán, ale počítá se s tím, že by neměly být problémy s tím, že bude poslán po volbách do Poslanecké sněmovny a že by mohl být schválen. Takže kampeličky by byly přísněji regulovány. Samozřejmě ta regulace se týká spíše jako zvýšení reserv na jejich rizika a určitého velikostního omezení těch kampeliček od určité velikosti, od určitého kapitálu by teda ta kampelička se musela transformovat v řádnou banku, protože vlastně na ty kampeličky se nevztahují stejné zákony jako na banky a tím by vlastně ta kampelička transformovaná na banku podléhala přísnějším regulacím jako banka, a to by byla i jinak kontrolovaná. Takže vlastně by se mohlo i zachytit v začátku, některé ty procesy v kterých těch kampeličkách probíhají. NIcméně například v tom posledním případě toho Metropolitního spořitelního družstva, tam skutečně dochází k šetření na popud ministerstva financí a tam to družstvo je viněno z toho, že tam docházelo k praní špinavých peněz a podobně. Čili to jsou vlastně otázky už kriminální činnosti, touž se nevztahuje ani tak na nějaké prostě neposkytování úvěru neobezřetné a podobně, to se skutečně vztahuje na velice, velice významnou trestní činnost.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Světlano, já to úplně chápu, já jsem možná cynik, ale pokud tam mám celoživotní úspory a děti na škole, tak chci, ať mi vrátí moje peníze třeba špinavé, ale vrátí mi je, protože já jsem tam dala své čisté peníze. Takže vy jste říkala, že před Českou národní bankou demonstrovali tito drobní střadatelé. Řekněte mi, budete i v tomto případě platit to, že ulice je zbraň bezmocných?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Víte co, ono je to v podstatě podle mě složitější problém v tom, že my si myslíme, že naše vklady v bankách jsou pojištěny do ekvivalentu 100 tisíc eur, což je pravda, je to asi zhruba těch 2,5 milionu korun v jedné bance na jedno tedy jména, na účet na jedno jméno. Ale málokdo si uvědomuje, že vlastně my ty peníze dostaneme až ve chvíli, kdy začne běžet ta lhůta několikatýdenní k tomu, od momentu, kdy Česká národní banka prohlásí, že ten náš finanční ústav není schopen dostát svým závazkům a tudíž je tedy ohlásí takzvaně bankrot, jak se říká lidově. Ale tomu předchází většinou velmi dlouhé šetření jako je to například v té zmíněné družstevní záložně, kde tam už se šetří vlastně paralelně, šetří se tedy ta činnost, ze který viní ministerstvo financí a plus ještě Česká národní banka tam šetří tedy ty svoje parametry těch bankovních operací, jestli se tam dodržují a tak dále.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A střadatel je tedy v tu chvíli rukojmí.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
A střadatelé čekají, ano.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
I banky, i státu.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Ano. Musí čekat jak to dopadne.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
I orgánů činných v trestním řízení.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Ono to má svoji logiku, protože pochopitelně když toto šetření skončí, tak se neví kolik vlastně peněz v té bance je nebo tedy v tom spořitelním družstvu konkrétně, to znamená ani se neví, kolik tedy bude muset doplnit ten fond pojištění vkladů na to, aby vyplatil zákonem stanovenou výši toho pojištěného vkladu. Takže je to samozřejmě složitější, nicméně tomu drobnému střadateli to život neulehčuje, protože pokud tam skutečně má poměrně velké prostředky nebo celoživotní úspory, tak on se k nim skutečně řadu měsíců nedostane. A na to by měli všichni, kdo si ukládají peníze do banky, a takových střadatelů je u nás velmi mnoho, protože v bankách ta depozita rostou, lidé jsou velmi důvěřiví a bankám důvěřují a nechávají tam svoje celoživotní úspory, tak by na to měli myslet, že skutečně může nastat situace, že se k těm svým penězům nedostanou poměrně dlouhou dobu.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Já si myslím, Světlano, že navzdory tomu, že vy nám to vysvětlujete tak, jak to je, tedy pragmaticky a velmi složitě, ne, že byste to složitě vysvětlovala vy, ale že ta situace celá je komplikovanější než je nám milé, tak si myslím, že třeba zrovna Švýcarsko nám nedávno uštědřilo lekci, že to jde i svižně i rychle a pregnantně, ale u nás zjevně ne. Znamená to, že teda lidé mohou po práci se každé odpoledne jít postavit před Českou národní banku, a to je tak pravděpodobně jediné, co mohou?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Já myslím, že tak, zase nemůžeme být tak skeptičtí. Samozřejmě Česká národní banka jak banky, tak ty kampeličky kontroluje a vydává o tom zprávy, takže samozřejmě je dobré dbát na taková varování, která jsme například slyšeli už dva roky po sobě, když tedy vydávala zprávy o svém stanovisku k finančnímu zdraví těch kampeliček. Tam je to zase velice logické, protože ty kampeličky slibují vyšší úroky z depozit, což je samozřejmě pro střadatele velmi, velmi lákavé, banky nedávají skoro nic nebo pod úrovní inflace, kampeličky dávají víc. Čili to vede k tomu, že lidé mají tendenci tam peníze ukládat. Ale aby měly ty kampeličky na tu výplatu těch vyšších úroků, tak musejí zase poskytovat rizikovější úvěry nebo úvěry s vyššími procenty a krize samozřejmě přinesla v řadě rodin nepříjemnosti v tom, že nejsou schopni své úvěry splácet, no, a to dopadlo i na ty družstevní záložny, takže ony mají v poměru k bankám větší procento těch špatných úvěrů, těch nesplácených úvěrů, dostávají se do problémů, ty úvěry jsou také podle České národní banky hůře kryty než v bankách, no, a proto Česká národní banka hovoří o tom, že ten sektor jako celý se stává rizikovější.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude-li Česká národní banka přísněji regulovat ty vybrané banky, tak my jsme se o tom bavili, že vlastně se toho nemáme až tak moc bát, ale přesto si za malou chvíli budeme povídat ještě o tom, co z toho vyplývá třeba pro pojištění vkladů a podobně. Milí posluchači, pokud vy se konkrétně na něco podobného chcete zeptat, jste podobně skeptičtí jako já, tak volejte Světlaně Ryskové na 221552525 nebo 2424. Také můžete svůj dotaz poslat mailem na jejakaje@rozhlas.cz, klidně i SMSkujte na R2 JEJAKAJE text vašeho dotazu na 9077704.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, my si dovolíme přerušit i Michaela Jacksona, protože se nám snažíte dovolat a my bychom vás neradi chtěli nechat čekat, zvláště, když voláte kvůli tomu, jak je to s pojištěním vkladů ve velkých bankách, zejména těch, kterých se týká prohlášení České národní banky, proto zvedám telefon a ptám se, kdo tam, dobrý den.
osoba
--------------------
Dobrý den, tady Marie ze severních Čech. Srdečně vás zdravím a děkuji za všechny pořady, které stále váš rozhlas poslouchám, Český rozhlas Dvě.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji.
osoba
--------------------
A chci se zeptat, já jsem měla, zbyly mi prostě nějaký peníze jsem utratila, nějaký peníze mi zbyly a chtěla jsem, aby jednou, což nemusí trvat dlouho, zbyly pro děti, ale běhala jsem od banky k bance, nesmím říkat názvy asi u 3, u 4 bank a tam mi nenabídli žádný produkt, kam ty peníze jako dát a rozhodla jsem se pro stavební spoření, prodloužila jsem si to na 2 roky, jestli jsem udělala dobře. Neměla jsem jinou možnost, v podstatě mi nic moc nenabízeli.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, zkusíme, co nám na to řekne Světlana Rysková. Paní Marie, děkuji vám za dotaz a zdravím vás do severních Čech.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
No, opravdu, pokud paní Marie chce svěřit svoje peníze finančnímu sektoru, to znamená bance, stavební spořitelně, tak tam to úročení nebo ty výnosy z těch vkladů nejsou příliš velké, já už jsem to zmiňovala,většinou tedy nedosahují ani inflace. Samozřejmě stavební spoření má tu výhodu, že pokud by to paní Marie využila tedy na účely, na které to stavební spoření je, tak by ještě mohla dostat k toku státní podporu, nevím jestli, na kolik je to pro ní aktuální.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To asi neplánuje, ona chce ...
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Nepříjemné je, že ona to nemůže založit s cizím jménem, musí to založit na svoje jméno, nemůže to tedy založit na jméno svého třeba vnuka nebo vnučky, komu by to chtěla odkázat. Ale jistě jsou určité způsoby, jak by se to dalo udělat. Může to založit tedy na vnuka a babička mu tam může ty peníze ukládat a podobně, to by například, konkrétně u toho stavebního spoření bylo možné. Takže vlastně by to bylo na jméno toho, koho chce obdarovat a ona by tam ty peníze skládala.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A jen tak z hlavy nenapadne vás, jestli třeba nemá paní Marie nějakou jinou ještě výhodnější možnost, o které se nedozvěděla v těch bankách?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Já nevím, že by banky nabízely ještě něco jiného, co by byl spořící produkt. Samozřejmě ony nabízejí investice, investice do fondů, je tady možnost dalších nákup akcií a podobně, ale pochybuju, že by po tom posluchačka naše toužila, protože to by asi se šla informovat jinam.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A určitě nechce mít nějaký vklad spojený s jakýmkoliv riskem, to je v tomto případě. Čili stavební spoření. Zvedáme další telefon, přeji krásné dopoledne, dobrý den.
osoba
--------------------
Fiala, dobrý den.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den.
osoba
--------------------
Já prosím vás bych chtěl jenom, kdyby paní mohla mluvit konkrétně. Tam předtím se hovořilo o tom, co mají dělat lidé, než stát před bankou a čekat jak se to vyřeší. Nebylo řečeno vůbec nic, jak dlouho budou čekat, kdy budou moct dosáhnout na své úspory a tak dále. Čili nic konkrétního, pouze obecné řeči, které si můžu poslechnout kdekoliv. A teďko jenom i k tomuto dotazu, co byl teďko, vím, nevím proč to tedy nebylo řečeno, že například spořitelna, stavební spoření od listopadu snižuje to na 1 %, proč teda se tam zase mluví o nějakém výhodném stavební spoření, když tam bude úrok pouze 1 % od listopadu. Děkuju, na shledanou.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
My vám také, pane Fialo, díky.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Takže na tu druhou otázku hned odpovím. Tam samozřejmě záleží na tom jaká částka se bude ukládat, ale vzhledem k tomu, že pokud ten střadatel splní účely stavebního spoření, tak dostane ještě státní podporu, tak například u těch malých vkladů skutečně to zhodnocení je vyšší než může dosáhnout v bance, i přitom, když ta spořitelna bude vyplácet jenom 1 %. V bance dnes běžně dostáváme na ty spořící účty poměrně nízké částky, to znamená 1 %, 1,7 % a podobně. Na tu první část otázky, jestli klientům nezbývá nic jiného než stát před Českou národní bankou, samozřejmě oni před tu Českou národní banku chodit nemusejí, protože jak jsem řekla, jejich vklad je pojištěn. Ti klienti zmíněného, zmíněné družstevní záložny tam stáli proto, protože protestovali proti systému jakým způsobem probíhá tedy vyšetřování. Oni si myslí, že to družstvo se nedopustilo toho, z čeho je obviněno, no, a samozřejmě se chtějí dobrat co nejdříve ke svým vkladům, ale jak už jsem vysvětlila, to není možné dokud šetření není ukončeno.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak to bude dlouho trvat, to se samozřejmě nemůžeme říct.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
To nemůže žádný klient ovlivnit, takže já nemohu posluchači dát konkrétní termín, do kdy Česká národní banka prohlásí, nebo termín, do kdy musí prohlásit tu banku nebo ten šetřený ústav za nesolventní a může začít tedy fond pojištění vkladů začít vyplácet ty pojištěné vklady.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Já tady mám na toto téma ještě výborný dotaz ještě od pana Jaroslava, vzápětí se k němu dostanu, ale ještě zvednu poslední telefon. Dobrý den, můžete se ptát.
osoba
--------------------
Dobrý den, srdečně zdravím, Marie z Brna. Já jsem se chtěla zeptat na státní dluhopisy, na koho, jaká je tam záruka vkladu?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Na dluhopisy se pojištění vkladu nevztahuje.
osoba
--------------------
Nevztahuje.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Nevztahuje, to se vztahuje pouze, ano, vy jste si koupili dluhopisy, státní dluhopisy?
osoba
--------------------
Ano.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
No, tak samozřejmě tam se to řídí tím, co bylo řečeno, to znamená vy dostáváte úroky z těch dluhopisů, pak tedy ty dluhopisy odprodáte, dostanete z toho peníze. Ale nevztahuje se na to pojištění vkladů v bankách, protože to není vklad v bance.
osoba
--------------------
Děkuji mockrát, přeji pěknej den.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
My vám také, paní Marie. Pan Jaroslav se ptá, zdali pochopil správně, že pokud má více účtů kvůli pojištění vkladů, že má pojištěn jenom jeden účet a ostatní ne?
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Je to vždycky v každé bance ten účet, je to ten účet, na to jméno jeden, to znamená, jestliže on má v té bance víc než 100 tisíc euro, ekvivalent 100 tisíc euro, tak ta částka nad to pojištěná není, může ji mít třeba na deseti účtech, to je jedno.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale když to má ve více bankách, tak samozřejmě ...
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Tak to je něco jiného, v každé bance je to těch 100 tisíc euro, respektive ekvivalent 100 tisíc euro.
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Světlano, já vám děkuji alespoň za tady tuto, toto penzum informací, které se týká takto složitého tématu a budu se těšit, že se k nějakému podobnému dostaneme zase za 14 dní. Milí posluchači, pokud ještě se Světlanou Ryskovou chcete cokoliv vyříkat, tak ji můžete psát na web 2.rozhlas.cz, kde Světlana Rysková bude po skončení této naší poradny ještě chatovat. Díky moc Světlano a díky i vám, milí posluchači.
Světlana RYSKOVÁ, finanční poradce
--------------------
Hezký den, na shledanou.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.